Til indhold

Tillidsrepræsentant

Som tillidsrepræsentant har du en nøglerolle i samarbejdet på jeres arbejdsplads. Du er dine kollegers talerør og har gode muligheder for at påvirke jeres arbejdsliv.

Dine opgaver som tillidsrepræsentant

Her finder du gode råd til nogle af de vigtigste situationer, opgaver og roller, du har som tillidsrepræsentant.

Læs mere

Hvad er en tillidsrepræsentant?

Her på siderne kan du møde nogle af vores tillidsvalgte, høre hvad de interesserer sig for og hvordan de varetager deres hverv. Du kan også læse om hvordan du bliver valgt, dine rettigheder og mere formel information.

Læs mere

Klubarbejdet

Klubben på jeres arbejdsplads er det forum, hvor du og dine kolleger mødes og drøfter jeres arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår.

Læs mere

Fusioner og rollen som TR

Her på siderne kan du læse hvad fusioner betyder for din arbejdsplads og dig som TR, fx hvordan du som TR er dækket og hvem du repræsenterer. Du kan også læse om TR'ere fra foreninger, der har fusioneret med DM.

Læs mere
Uddannelse og kurser

Vi vil gerne klæde dig godt på til at varetage dit hverv, så vi opfordrer til at tage så meget uddannelse, du kan finde plads til i hverdagen.

Tillidsrepræsentantens værktøjskasse

Find fx overenskomster og aftaler, eksempler på lokale aftaler og politikker samt inspiration til klubmøder. Hent også en liste over dine medlemmer.

Refusion af udgifter

Her kan du læse mere om, hvor meget og hvad I kan få støtte til og hvordan, I søger.

Dine kontakter i DM

Find kontaktoplysningerne på konsulenterne i dit team.

Er du valgt som ny tillidsrepræsentant?

Det er vigtigt, at du giver os besked om, at du er valgt til tillidsrepræsentant eller suppleant, så vi kan rådgive og støtte dig i dine opgaver.

Anmeld valg
OK21 på det offentlige område

Følg udviklingen og se status på de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021.

OK23 på det private område

Læs om overenskomstforhandlingerne i 2023 på det private område, hvor en række overenskomster og husaftaler skal forhandles.

Aktuelle kurser for tillidsvalgte

Venteliste

Onlinemøde om rådighedstillæg

DM inviterer til onlinemøde for tillidsrepræsentanter og -suppleanter om rådighedstillæg.

  • 5. december - 5. december 2023
  • 12.00 - 13.00
  • Online
Læs mere og tilmeld
Venteliste

TRtirsdag - om indflydelse, stress og skyggearbejde i arbejdslivet

I dette webinar zoomer vi ind på tre forskellige former af indflydelse i arbejdet og drøfter, hvad tillidsvalgte kan...

  • 9. januar - 9. januar 2024
  • 09.00 - 10.30
  • Online
Læs mere og tilmeld
Venteliste

Velkomstmøde for nye tillidsvalgte

Kom godt fra start i dit nye hverv som tillidsvalgt.

  • 9. januar - 9. januar 2024
  • 09.00 - 11.00
  • Online
Læs mere og tilmeld
; ;