DM giver økonomisk støtte til jeres generalforsamlinger og møder i klubben. Her kan du læse mere om, hvor meget og hvad I kan få støtte til og hvordan, I søger.

Hvor mange penge kan I søge?

I DM kan I søge om økonomisk støtte til jeres generalforsamlinger og klubmøder. Det gælder DM-klubber og akademikerklubber på jeres arbejdsplads. Tilskuddet er 400 kroner pr. DM-medlem på arbejdspladsen pr. år. DM dækker ikke udgifter over dette beløb.

Sådan udregner vi jeres rådighedsbeløb

 • En arbejdsplads og klub har 15 DM-medlemmer pr. 1.1.2021
 • Derfor har arbejdspladsen 15 x beløbsgrænse til rådighed i kalenderåret 2021
 • I kan altså søge i alt 15 x 400 kroner = 6.000 kroner i alt til jeres arrangementer i 2021.
 • I kan max bruge 450 kroner pr. deltager til forplejning.

Hvis jeres udgifter til en oplægsholder ikke kan dækkes af tilskuddet, kan I i særlige tilfælde søge om yderligere midler til honorar. Det kræver, at I sender en motiveret særskilt ansøgning til DM.

Hvad kan I søge om?

I kan søge støtte til arrangementer og møder med et fagligt indhold, som er relateret til fagforeningsarbejdet generelt.

Pengene kan fx bruges til

 • Foredragsholderens honorar
 • Mad og drikke under arrangementet (max 450 kroner pr. deltager)
 • Rejsegodtgørelse for jeres medlemmer, hvis klubbens medlemmer har forskellige fysiske ansættelsessteder.

Det primære formål med den økonomiske støtte fra DM er at bidrage til klubbens faglige arrangementer. Derfor kan I ikke søge om midler til at dække udgifter, som egentlig bør dækkes af jeres klubkontingenter eller af jeres arbejdsgiver. Det kan fx være til vinsmagning, ekskursioner eller lignende.

DM dækker heller ikke udgifter til billetter, entré, taxaregninger, drikkepenge, gaver eller lignende.

Hvordan søger I?

Tillidsrepræsentanten eller en anden repræsentant for klubben skal indsende jeres ansøgning til DM senest 14 dage før, I skal afholde jeres arrangement. Derefter får I en bekræftelse på ansøgningen.

Sådan får I udgifterne dækket

Når jeres arrangement er afholdt samler og underskriver tillidsrepræsentanten eller et klubmedlem alle jeres originale regnskabsbilag og indsender dem til os i DM sammen med en udfyldt refusionsblanket.

Refusionsblanketten kan kun benyttes, hvis pengene skal overføres til en privat konto. Hvis pengene skal udbetales til en CVR-registreret virksomhed, kan blanketten ikke benyttes.

Hvis det er en kantine eller restaurant, der leverer forplejningen til klubarrangementet, behøver I ikke selv lægge ud. Så kan I aftale med kantinen eller restauranten, at de sender en faktura på den del af forplejningen, som DM skal refundere.

Vigtige informationer på fakturaen

Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af fakturaen fra kantinen eller restauranten

 • Hvad jeres arbejdsplads hedder
 • Dato for arrangementet
 • Navn på ordregiveren – altså den person, der har været i kontakt med DM
 • Hvis fakturaen skal betales af DM direkte, skal den adresseres til DM og ikke til jeres arbejdsplads og sendes i pdf-format til faktura@dm.dk

DM har intet EAN-nr. Vores CVR-nummer er 17542028.

Send deltagerliste og udgiftsbilag

DM har også brug for en liste over de DM-medlemmer, der deltog i jeres arrangement.

Hvis jeres akademikerkolleger fra de øvrige organisationer også deltager i arrangementet skal I huske, at DM grundet GDPR kun må få en liste med DM-medlemmernes navne tilsendt. Andre organisationers medlemmer må DM ikke få oplysning om.

Vi vil gerne have deltagerlisten i god tid, da det giver os mulighed for at bekræfte, at de tilmeldte er medlemmer af DM.

I må meget gerne sende jeres afregning umiddelbart efter jeres arrangement. Det er jeres ansvar som arrangører, at DM modtager udgifter til rettidig afregning.

I skal være opmærksomme på, at fristen for afregning af alle udgifter i forbindelse med arrangementer er tre måneder. Hvis DM får bilag senere end tre måneder efter jeres arrangement, kan vi afvise at refundere jeres udgifter.

Refusion af udgifter

Her finder du blanketten til refusion af jeres udgifter.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje