Del artikel:

Jeres klub kan få besøg af DM’s dygtige konsulenter og/eller eksterne eksperter, som kan komme ud til jer og holde oplæg, når det passer jer, fx til et klubmøde. Det er medlemsmøder og oplæg om alt det, der fylder hos jer, som der bliver taget udgangspunkt i.

Klubmøder og medlemsmøder skal være relevante for jeres arbejdsliv og passes ind i hektisk hverdag. Derfor kommer DM’s konsulenter gerne ud, hvor du er, og på et tidspunkt, der passer jer. 

Vi kan komme ud til klubmøder, medlemsmøder men også i andre sammenhænge. Hvis I vil benytte jer af at få besøg af DM og/eller eksterne konsulenter, skal I blot samle en gruppe på mindst fem DM-medlemmer, som sammen med jer kunne tænke sig høre om et af de mange emner, som I kan finde nedenfor i idékataloget.

I behøver ikke være ansat på samme arbejdsplads. Det kan fx også være venner, tidligere studiekammerater eller netværkspersoner. 

Sådan får du besøg af DM

Kontakt DM, hvis du ønsker at få DM på besøg. Husk at fortælle, hvor du er ansat, så sætter vi dig i kontakt med den DM-konsulent, som dækker dit område. Du kan så sammen med konsulenten tilpasse emnet til netop jeres klub eller gruppe.

Hvis I mangler et egnet lokale til mødet, kan DM hjælpe jer. Vær opmærksom på, at jeres ledelse skal acceptere, at I afholder mødet på arbejdspladsen, også selv om det ligger udenfor normal arbejdstid.

DM refunderer udgifterne til lettere forplejning ved mødet efter nærmere aftale. 

Læs mere om refusion af udgifter

Idékatalog

Her er en oversigt over nogle af de aktuelle emner, som I kan få mere at vide om ved at invitere DM på besøg i jeres klub. Find det emne, som interesserer jer mest. DM’s konsulenter kan også tilpasse de eksisterende emner, så de passer bedst muligt til behovet på netop jeres arbejdsplads. Aftal det endelige emne nærmere med din konsulent.

 • Afskedigelser af offentlige ansatte
  Hvilke regler gælder, hvad skal man være opmærksom på, og hvilke muligheder kan der være?
 • Arbejdsmiljø
  Hvordan forbedrer man i fællesskab det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen?
 • Arbejdspladsvurdering – hvordan?
  Hvordan griber man de lovpligtige APV’er an, så de bliver til gavn og glæde?
 • Arbejdstid og merarbejde
  Hvordan ser det ud med merarbejde for jer? Kunne der være brug for en aftale om merarbejde på jeres arbejdsplads?
 • Barsel
  Regler og muligheder. DM-medlemmer kan invitere deres partner med gratis. 
 • Hjemmearbejde på godt og ondt
  Hvordan udnytter man bedst fordelene ved hjemmearbejde, og hvordan styrer man udenom ulemperne?
 • Hvad kan man egentlig bruge en fagforening til?
  Gennemgang af alle DM’s medlemsydelser: Rådgivning om løn og ansættelse, karriereudvikling, rabatter, sikring af ordentlige vilkår.
 • Kompetenceudvikling og MUS
  Hvad er kompetenceudvikling, og hvordan skaber man gode rammer for kompetenceudvikling?
 • Ligestilling og mangfoldighed
  Ligeløn, ledelse eller barsel. DM’s konsulent fortæller om ligestilling, konsekvenserne af manglende ligestilling, og hvor du skal være opmærksom.
 • Lønforhandlinger 365 dage om året
  Bliv boostet til at sætte dig selv på dagsordenen, når der skal tales løn.
 • Lønpolitik
  Åbenhed om løn, kriterier for løn og vejen til fælles lønudvikling.
 • Offentlige overenskomstforhandlinger
  Hvad er op og ned? Vi tilbyder et overblik.
 • Organisationsforandringer på arbejdspladser
  Omstruktureringer kan medføre utryghed. Information og medarbejderinddragelse kan skabe større tryghed og gøre processen bedre.
 • Personalepolitik
  En personalepolitik kan handle om alt fra retningslinjer for efteruddannelse over medarbejdersamtaler til seniorpolitik.
 • Psykologisk tryghed
  Hvordan øger man tilliden i jeres samarbejde og forebygger nulfejlskulturen på arbejdspladsen 
 • Stress og stresshåndtering
  Hvad skal I være opmærksomme på? Hvordan arbejder man på at få en stresspolitik?

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje