Klubarbejdet

Del artikel:

Klubben på jeres arbejdsplads er det forum, hvor du og dine kolleger mødes og drøfter jeres arbejde, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår. Klubben er både springbræt for at få indflydelse på jeres arbejde og et godt samarbejde med ledelsen.

Selvom du måske forbinder ordet klub med idræt eller fest, så er en klub på arbejdspladsen noget lidt andet. En DM-klub, en AC-klub eller en akademikerklub er det forum, hvor du mødes med dine kolleger, som også er medlemmer af en akademikerorganisation som DM. Det er her i skaber forandringer og finder løsninger i fællesskab.

Det er dine kolleger i klubben, der giver dig dit mandat til at forhandle med ledelsen som tillidsvalgt eller kontaktperson for kollegerne. Det er kort sagt i klubben, at du henter din rygdækning som tillidsrepræsentant.

Klubben er det forum, hvor du og dine kolleger fx kan diskutere

 • Organisering af arbejdet
 • Jeres arbejdsmiljø
 • Arbejdsvilkår

Det der fagligt optager jer.

Her er nogle af de emner, I kan diskutere i klubben

Hvis du er ansat i det offentlige

 • Jeres årlige tillægsforhandling
 • Den lokale lønpolitik
 • Jeres lokale aftale om arbejdstid
 • Retningslinjer for kompetenceudvikling

Hvis du er ansat i det private

 • Jeres årlige lønforhandling
 • Aftaler om arbejdstid
 • Retningslinjer for kompetenceudvikling

En faglig klub er et godt springbræt til at få indflydelse på jeres løn og arbejdsvilkår.

Tre grunde til at oprette en klub

 1. Fælles ønsker
  Klubben er et forum, hvor I kan diskutere og blive enige om jeres ønsker til lønforhandlinger og personalepolitikken på jeres arbejdsplads.
 2. En talsperson
  I klubben kan I vælge en repræsentant eller en tillidsrepræsentant, som kan føre jeres lokale forhandlinger om løn og arbejdsvilkår med ledelsen.
 3. Bedre problemløsning
  En klub kan forbedre samarbejdet mellem jer og ledelsen. Det er i jeres klub, at I taler om trivsel og løsninger på problemer og udfordringer på arbejdspladsen.

Start en klub

Læs mere om, hvordan I starter en klub.

Skab forandringer sammen

Her finder du mere inspiration, som du og dine kolleger kan bruge til at skabe de forandringer, I ønsker.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje