Hvad er en TR?

Del artikel:

Din vigtigste opgave som tillidsrepræsentant er at være dine kollegers stemme over for ledelsen, fx når I forhandler løn og ansættelsesvilkår.

"Du må være en nej-hat? Og så elsker du vel sladder? Du har nok en fortid som elevrådsformand." Hvad tænker du, når du hører ordet tillidsrepræsentant? Vi udfordrede to tillidsrepræsentanter med fordomme om deres hverv.

Som tillidsrepræsentant er du valgt til at repræsentere dine kolleger over for ledelsen. Du varetager dine kollegers løn- og ansættelsesmæssige interesser på jeres fælles arbejdsplads.

I kort form er dine opgaver som tillidsrepræsentant at:

  • Forhandle løn og tillæg for dine nyansatte kolleger, hvis det følger af din overenskomst
  • Forhandle lønaftaler – forhåndsaftaler – og tillæg for alle dine kolleger ved de årlige lønforhandlinger, hvis det følger af din overenskomst
  • Være med til at løse personsager og være en slags forsvarsadvokat for dine kolleger. Det kan fx være, hvis der er samarbejdsproblemer eller hvis en kollega får en advarsel eller står over for en afskedigelse
  • Holde øje med at overenskomsten overholdes på jeres arbejdsplads
  • Formidle information og kontakt mellem DM og jeres arbejdsplads
Som tillidsrepræsentant er du DM’s ansigt i hverdagen. For mange af dine kolleger er du den primære kontakt til DM.

Du har bemyndigelse fra DM til at forhandle og indgå aftaler på DM’s vegne med din ledelse.

På grund af din rolle som talsmand og forhandler kan du også være mere udsat end dine kolleger. Derfor er du som tillidsrepræsentant særligt beskyttet i din ansættelse og omfattet af nogle lidt andre regler end dine kolleger.

Dine opgaver i SU og MED

Som tillidsrepræsentant er du automatisk medlem af samarbejdsudvalget eller medindflydelsesudvalget på din arbejdsplads. Mange steder forkortes de to udvalg til SU og MED. Det er her, du er med til at aftale de generelle retningslinjer på jeres arbejdsplads.

Eksempler på emner, som I kan tale om i SU og MED:

  • Kompetenceudvikling
  • Medarbejderudviklingssamtaler
  • Ansættelse på særlige vilkår
  • Personalepolitik

Læs mere om dit samarbejde med ledelsen i SU og MED

Opgaver i det daglige

Fordi du som tillidsrepræsentant er talsmand for dine kolleger, kan du altid gå til ledelsen med forslag, opfordringer og klager fra dine kolleger og tage initiativ til at forhandle og finde løsninger på forskellige lokale udfordringer.

En tillidsrepræsentant har pligt til at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Det samme har din ledelse.

Ledelsen skal orientere dig

På grund af din særlige rolle som tillidsrepræsentant, har du også ret til at få alle relevante informationer om arbejdspladsen fra din ledelse. Du har fx krav på, at ledelsen holder dig bedst muligt orienteret, hvis der er planer om at ansætte nye kolleger.

Ledelsen skal også holde dig orienteret, hvis de vil afskedige en eller flere af dine kolleger. Det gælder dog ikke tidsbegrænsede ansatte.

Du har forhandlingsretten

Som tillidsrepræsentant har du forhandlingsretten. Det betyder, at du har krav på, at ledelsen forhandler med dig, hvis der er lokale problemer på arbejdspladsen. Det gælder også i personspørgsmål, fx hvis ledelsen har planer om at give en advarsel eller afskedige en kollega.

Faglig inspiration til dine kolleger

En af dine helt centrale opgaver er at skabe interesse om faglige spørgsmål og koordinere faglige aktiviteter på jeres arbejdsplads. Du kan fx tage initiativ til medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder for dine kolleger. I DM kan vi hjælpe og give dig både genveje og inspiration til arbejdet.

Du kan med fordel holde dig opdateret, fx ved at deltage i kurser, møder og netværk med andre tillidsrepræsentanter. Det er også en god ide at holde kontakt, koordinere og samarbejde med de øvrige tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen.

Har I fået ny tillidsrepræsentant?

Det er vigtigt, at du giver os besked om, at du er valgt til tillidsrepræsentant, da vi skal anmelde valget overfor din arbejdsgiver for at det er gyldigt. På den måde kan vi også bedst rådgive og støtte dig i dine opgaver.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje