Sådan vælger I en tillidsrepræsentant

Del artikel:

Det er ikke svært at vælge en tillidsrepræsentant. Her kan du læse, præcis hvordan I gør.

Hvis I er ansat i det offentlige og gerne vil have en tillidsrepræsentant, kræver det, at I er mindst fem uddannede akademikere på arbejdspladsen, som alle er ansat efter den offentlige overenskomst for akademikere. 

Reglerne for valg af tillidsrepræsentanter fremgår af:

Hvis I er ansat i en privat virksomhed, kan I vælge en tillidsrepræsentant i henholdt til de aftaler, der måtte være indgået i jeres individuelle overenskomst eller husaftale.

Du er typisk valgt som tillidsrepræsentant i to år.

Hvem kan vælges som TR?

For at blive tillidsrepræsentant, skal du være medlem af en fagforening.

Hvis du er ansat i staten, skal du have været ansat i mindst ni måneder for at blive valgt som tillidsrepræsentant.

Hvis du er ansat i en kommune eller en region, skal du have været ansat i mindst seks måneder for at blive valgt.

Valg af tillidsrepræsentant på en privat arbejdsplads kræver som udgangspunkt, at der er indgået en kollektiv aftale mellem arbejdsgiver og medarbejderne på arbejdspladsen eller en faglig organisation. Ofte fremgår det af den indgåede kollektive aftale, at der kan vælges en tillidsrepræsentant. Der kan således ikke vælges en tillidsrepræsentant på en arbejdsplads, hvor der ikke er indgået en kollektiv aftale med arbejdsgiveren om det.

Er der indgået en kollektiv aftale om, at der kan vælges en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, vil medarbejderne skulle samles og vælge en tillidsrepræsentant iblandt medarbejderne. DM anbefaler, at I danner en medarbejderklub på arbejdspladsen, så I har et forum, hvor I kan mødes og drøfte emner som er relevante for jeres ansættelse, og hvad der sker på arbejdspladsen. Når I har valgt en tillidsrepræsentant, skal I oplyse jeres arbejdsgiver om det og vedkommende skal ligeledes anmeldes som tillidsrepræsentant ved de forskellige faglige organisationer.

Er der ikke indgået en overenskomst på din arbejdsplads, og ønsker I en overenskomst, er I velkomne til at kontakte DM for rådgivning.

Hvem kan stemme?

I det offentlige kan alle som er ansat efter de offentlige AC-overenskomster være med til at vælge tillidsrepræsentant. Man behøver altså ikke at være medlem af en fagforening for at stemme.

Det vil typisk fremgå af de private overenskomster, hvem der er stemmeberettiget ved valg af tillidsrepræsentant. 

Hvis du selv er chef eller personaleleder for andre akademikere, kan du ikke være med til at vælge tillidsrepræsentant. Hvis du kun har den faglige ledelse over andre akademikere, må du dog gerne stemme.

Hvor mange skal I være for at vælge en tillidsrepræsentant?

Hvis I er mindst fem medlemmer af en overenskomstgruppe, kan I vælge en tillidsrepræsentant. Så hvis I er fem eller flere DM’ere, kan I vælge en tillidsrepræsentant.

En tillidsrepræsentant kan også dække andre akademikerorganisationer og dermed andre overenskomstgrupper, så tillidsrepræsentanten både repræsenterer medlemmer af DM og fx Djøf. Det er et valg, I skal træffe. 

Læs mere om stiftelse af DM-klub contra AC-klub

Hvis du er ansat i det offentlige

I kan vælge en tillidsrepræsentant for hver arbejdsplads/institution. Ved afgørelsen af, om en afdeling eller lignende kan betragtes som en ”institution”, indgår blandt andet en vurdering af, om der kan oprettes samarbejdsudvalg, og om der i ledelsesfunktionen indgår selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret ved ansættelser og afskedigelser samt selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Tillidsrepræsentanten skal blot repræsentere mindst fem kolleger.

Hvis jeres arbejdsplads er stor og har flere forskellige adresser, kan det være en god ide at vælge en tillidsrepræsentant på hver lokation. Der kan også være andre grunde til, at I ønsker at vælge flere tillidsrepræsentanter. I de tilfælde er det vigtigt, at I bliver enige med jeres arbejdsgiver om konstruktionen og laver en klar aftale om, hvilke områder den enkelte tillidsrepræsentant dækker.

Køreplan for afholdelse af valg til tillidsrepræsentant

Få inspiration til hvorledes I rent praktisk afholder valg og sikrer jer, at I overholder de formelle rammer.

Er du valgt som ny tillidsrepræsentant?

Det er vigtigt, at du giver os besked om, at du er valgt til tillidsrepræsentant, da vi skal anmelde valget overfor din arbejdsgiver for at det er gyldigt. På den måde kan vi også bedst rådgive og støtte dig i dine opgaver.

Hvis du er tillidsrepræsentant for DM’ere på arbejdspladsen men selv er medlem af en af de andre AC-organisationer, skal vi også høre fra dig.

Når du anmelder valget af dit TR-hverv til DM er det vigtigt, at du så præcist som muligt oplyser os om, hvilken arbejdsplads, herunder hvilke specifikke afdelinger/områder du repræsenterer samt hvilke medarbejdere du repræsenterer. Det er fx vigtigt, at du angiver om du udelukkende repræsenterer DM'ere eller om du også repræsenterer andre akademikere, herunder hvilke.

Anmeld valg af tillidsrepræsentant

Har din arbejdsplads fået ny tillidsrepræsentant?

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}