Køreplan til tillidsrepræsentantvalg

Del artikel:

Få inspiration til hvordan I rent praktisk afholder valg og sikrer jer, at I overholder de formelle rammer.

Sådan vælger I en TR

Det er ikke svært at vælge en tillidsrepræsentant. Her kan du læse, præcis hvordan I gør.

Før valget

 1. Kontakt DM
 2. Orienter ledelsen om, at I ønsker at vælge en tillidsrepræsentant og spørg om lov til at afholde valg i arbejdstiden.
 3. Indkald til valg:
  1. Indkald de kolleger, som tillidsrepræsentanten skal repræsentere. Overvej og beslut, om tillidsrepræsentanten udelukkende skal repræsentere DM’ere, eller om tillidsrepræsentanten også skal repræsentere andre grupper af akademikere eller samtlige akademikere ansat under samme overenskomst. Læs mere om klubarbejdet
  2. Indkaldelsen bør ske mindst 14 dage før valget skal afholdes
  3. Indkaldelsen kan ske via e-mail til alle medarbejdere, som tillidsrepræsentanten skal repræsentere (det gælder også medarbejdere, der ikke er medlem af DM eller anden akademikerorganisation, da de også er stemmeberettigede)
  4. I indkaldelsen skal I oplyse om, at alle valgbare medarbejdere har mulighed for at stille op som tillidsrepræsentant/suppleant. Hvis en eller flere kolleger allerede inden valget har tilkendegivet, at de ønsker at stille op, kan I skrive det i indkaldelsen.
  5. Giv gerne mulighed for at brevstemme og/eller afgive fuldmagt, så alle kolleger har mulighed for at stemme. Nogle kan jo arbejde på deltid, på særlige tidspunkter eller på andre lokationer, så de ikke har mulighed for at deltage i mødet. Vær opmærksom på , at hvis I beslutter jer for, at kollegerne kan brevstemme, skal alle kandidater være opstillet, før brevstemningen sættes i gang
  6. Kontakt DM, hvis I har brug for hjælp til valget 

Afholdelse af valgmøde

 1. Byd velkommen og fortæl om motivationen for valget
 2. Beslut, hvordan I vil håndtere eventuel stemmelighed, fx ved lodtrækning eller omvalg
 3. Vælg to stemmetællere
 4. Præsenter navnene på alle opstillede kandidater. De opstillede kandidater skal have mulighed for at præsentere sig selv og deres intentioner med at stille op til tillidsrepræsentant  
 5. Foretag skriftlig afstemning
 6. Indsaml og optæl stemmesedler
 7. Bekendtgør resultatet

Efter afholdelse af valget

 1. Nyvalgte tillidsrepræsentanter skal give DM besked om, at de er valgt
 2. DM anmelder skriftligt valget til arbejdsgiveren med cc. til de nyvalgte tillidsrepræsentanter
 3. De nyvalgte tillidsrepræsentanters bemyndigelse træder i kraft

Anmeld valg

Er du lige blevet valgt som tillidsrepræsentant på din arbejdsplads? Så husk at anmelde valget til os.

Kontakt DM

Har du spørgsmål til ovenstående så kontakt DM.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje