Skab trivsel i forandringer

Del artikel:

Organisationsforandringer sker hele tiden – det ved vi alle sammen. Men det gør dem ikke nemmere at tackle. Få inspiration og værktøjer til, hvordan du som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant kan være med til at bidrage til trivsel i forandringer.

Grafik

Organisationsforandringer kan være alt fra afskedigelser og besparelser til en ny organisering eller en ny ledelse.

Som tillidsvalgt bliver du ikke nødvendigvis involveret i forandringsprocessen fra start. Hvis ikke du bliver budt ind, må du selv byde dig til. Du kan nemlig hjælpe med at sikre trivslen blandt dine kollegaer under forandringen.

Det kan være en hjælp for dig at forstå forandringer i forskellige faser. Derfor har vi samlet konkrete redskaber til fire faser af forandringen. Det har vi gjort på baggrund af relevant og aktuel viden om forandringer i organisationer. Desuden har vi lavet interviews med en række DM-tillidsvalgte, som har erfaring med forskellige forandringsprocesser på deres respektive arbejdspladser.

Under hver fase har vi tilføjet information om de særlige forhold, der gør sig gældende ved forandringsprocesser som større organisationsændringer, nedskæringer eller fyringer.

Klik dig ind på én af faserne og få viden om, hvordan dine kollegaer typisk reagerer samt konkrete redskaber til, hvordan du kan hjælpe med at sikre trivslen i organisationen. Det er enkle redskaber lige til at tage i brug, så de ikke tager for meget af din tid.

Beslutningsprocessen

Når forandringer bliver besluttet, har du mulighed for at spille en aktiv rolle som tillidsvalgt. Få redskaber til at skabe dialog med ledelsen og til at identificere dine indflydelsesrum.

Kommunikation om forandringen

Kommunikation i en forandring er vigtig. Få tips til, hvordan du bedst kan påvirke ledelsens kommunikation om forandringen, og hvordan du kan kommunikere med dine kollegaer.

Implementering af forandringen

I implementeringsfasen reagerer dine kollegaer på forskellige måder. Brug din viden fra og om dine kollegaer til at påvirke ledelsens beslutninger i implementeringen af forandringen. Få hjælp til at forstå dine kollegaers reaktioner og til at håndtere dem på en god måde samt et redskab til, hvordan du identificerer nye potentielle kompetencebehov.

Opfølgning

Det er vigtigt at følge forandringen til dørs. Få redskaber til at afholde opfølgningssamtaler med dine kollegaer og til at reflektere over, hvad både du og din organisation kan tage med til næste forandringsproces.

Vi er klar til at støtte dig i løbet af forandringen. Hvis det kniber, kan du altid kontakte DM.

Forskningsbaseret workshop om forandringer

Under hver af de fire faser, kan du få input til initiativer, som du kan tage for at styrke kollegernes trivsel i jeres forandringsproces. Udover de værktøjer vi har udviklet til de forskellige faser, kan du hente inspiration til, hvordan I kan holde en workshop om forandringerne på din arbejdsplads. Workshoppen er forskningsbaseret og udviklet på Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Og I kan holde workshoppen, uanset hvilken fase I er i.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje