Del artikel:

Din forhandlingsret - Hvem repræsenterer du på arbejdspladsen?

Medarbejderne på din arbejdsplads beslutter selv, hvordan de vil organisere sig og dermed, hvem du er valgt til at repræsentere.  Du kan derfor være valgt til udelukkende at repræsentere DM’erne på arbejdspladsen, eller til at repræsentere en gruppe AC’ere eller samtlige AC’ere.

Læs mere om valg af TR og oprettelse af klub

Hvem forhandler for hvem?

I det offentlige er det de faglige organisationer, som har retten til at forhandle og indgå aftaler om løn.

Hvis der er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, er det tillidsrepræsentanten der repræsenterer den faglige organisation og er den, som forhandler og indgår aftaler om løn for medlemmerne.

I uddannelsesbilagene til AC-overenskomsterne kan du se, hvilke organisationer, der forhandler for de forskellige uddannelsesgrupper.

Se uddannelsesbilagene for stat, kommuner og regioner

Du finder uddannelsesbilagene i Akademikeroverenskomsterne for Stat, Kommuner og Regioner.

Uddannelsesbilagene er en liste over, hvilke kandidat-, bachelor- og professionsbacheloruddannelser, der er omfattet af akademikeroverenskomsten. Det fremgår af listen, hvilke organisationer, der er forhandlingsberettigede i forhold til de respektive uddannelser. Nye kandidatuddannelser optages løbende på listen.

Forhandlingsretten følger altså som udgangspunkt den enkelte medarbejders uddannelse. Og som DM-tillidsrepræsentant forhandler du derfor for alle medarbejdere, der har en uddannelse som hører under DM’s forhandlingsområde – uanset om medarbejderne er medlemmer af DM eller ej. Hvis du er valgt til også at repræsentere andre AC-grupper, forhandler du også for dem.

Det frie organisationsvalg afgør også forhandlingsretten

En række akademikerorganisationer har etableret et såkaldt frit organisationsvalg, som kan have betydning for din forhandlingsret som tillidsrepræsentant.

DM har indgået aftale om frit organisationsvalg med DJØF, IDA, Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) samt Pharmdanmark.

Det frie organisationsvalg indebærer, at kandidater, bachelorer og studerende frit kan vælge, hvilken organisation de vil melde sig ind i. For eksempel kan en cand.polit. vælge at melde sig ind i DM, selvom det er Djøf der med udgangspunkt i uddannelsesbilagene har forhandlingsretten. Og en cand.mag. kan omvendt vælge at melde sig ind i én af de andre organisationer, som DM har indgået aftale med, selvom forhandlingsretten hører til hos DM.

I disse tilfælde er det således ikke længere den uddannelsesmæssige baggrund, der er afgørende for forhandlingsretten, men derimod hvilken fagforening man er medlem af.

Som DM-tillidsrepræsentant kan og skal du derfor fx forhandle for en cand.polit., som har meldt sig ind i DM, selv om det af bilaget til overenskomsten fremgår, at det er Djøf, som er aftale- og forhandlingsberettiget for cand.polit.er.

Ledelsen kan kræve dokumentation for, at vedkommende er medlem af en anden fagforening end den, som er aftale- og forhandlingsberettiget efter overenskomsten.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje