Når du skal være bisidder

Del artikel:

Som tillidsrepræsentant har du nogle gange rollen som bisidder for en af dine kolleger. Her får du gode råd til rollen som bisidder.

Det kan være rart for dine kolleger at have tillidsrepræsentanten med som bisidder i forskellige sammenhænge. Du kan fx fungere som bisidder

  • ved sygesamtaler
  • i forbindelse med en advarsel eller en opsigelse
  • Hvis der er samarbejdsvanskeligheder mellem ledelsen og en medarbejder eller mellem kolleger.

Meget få situationer er ens, og der er også stor forskel på, hvilken form for støtte din kollega har brug for fra dig. Det er altid din kollegas eget valg, om han eller hun vil have dig med som bisidder. Din kollega kan godt gå til samtalen alene eller vælge at medbringe en anden som bisidder.

Gode råd til rollen som bisidder

Her er nogle råd i rollen som bisidder:

  1. Sørg for at din kollega ved, at du er der for ham eller hende
  2. Brug tid på at tale situationen igennem før og efter mødet
  3. Lyt åbent og vær nysgerrig over for begge parters pointer. Du skal fungere som et ekstra sæt ører
  4. Hjælp med at få alle oplysninger frem. Få styr på fakta og eventuelle uklarheder i sagen. Stil hellere et spørgsmål for meget end et spørgsmål for lidt
  5. Opsummér løbende og når mødet er slut. På den måde sikrer du, at alle er med på, hvor I er i forløbet. Sørg for, at din kollega ved, hvad der er næste skridt
  6. Typisk er det ledelsen, der står for referat fra mødet. Men du kan med fordel også tage noter, som du og din kollega kan bruge, når I skal godkende et eventuelt referat.
  7. Undgå at træffe forhastede beslutninger og aftaler før alle sten er vendt – også selvom modparten presser på for at lave en aftale

Få sparring og gode råd i DM

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje