Når beslutningen om en forandring skal besluttes, kan du som tillidsvalgt være med til at sikre trivslen i organisationen ved at involvere dig i processen.

Hvis du har en god relation til ledelsen, er du allerede godt forberedt. Du opnår bedst indflydelse, hvis du forstår, hvad ledelsen vil med forandringen, og hvis du gør dig til en relevant medspiller.

I beslutningsprocessen har du forskellige handlemuligheder. Her får du tre tips til, hvordan du søger indflydelse på beslutningen:

  • Påvirk ledelsen. Forbered dig ved at tænke den kommende proces igennem selv – eller på et møde med dine kolleger – med denne liste over spørgsmål til overvejelse.
  • Vurdér reaktioner og behov
  • Træk på relationer

Forskningen viser, at hvis medarbejderne oplever sig ordentligt informeret og hvor muligt – involveret -øger det deres motivationen til at indgå aktivt i implementeringen af forandringer og strategi. Hensigten med skemaet er at både ledelse og medarbejdere får lejlighed til at tale om de forestående forandringer og til at tale om, hvor det er muligt for ledelsen at involvere og informere – og hvor medarbejderne ønsker at blive informeret og involveret (og hvor de ikke ønsker involvering eller medansvar).

Påvirk ledelsen

Det kan variere fra organisation til organisation, hvor meget en ledelsesgruppe involverer tillidsvalgte i en forandringsproces. Nogle ledelsesgrupper tager selv initiativ til dialog om den kommende forandring, mens andre ikke gør. I dit hverv som tillidsvalgt er det helt okay, at du rækker ud til ledelsen for at skabe dialog. Foreslå ledelsen, at I har løbende dialog om forandringen. Ved store organisatoriske forandringer kan et månedligt møde være en god løsning.

I det offentlige har ledelsen pligt til at at inddrage medarbejderne i større organisationsforandringer. Derfor vil forandringsprocesser på offentlige arbejdspladser ofte være forankret i SU og MED.

Læs mere om retten til information og drøftelse

Sørg for at have overblik over, hvornår du har mulighed for at påvirke og søge indflydelse på forandringsprocessen. Du kan få indflydelse ved at tilbyde din hjælp og din viden om kollegerne. Ved at være en aktiv medspiller, kan du veksle din hjælp til indflydelse.

Planlægningsredskab: Skab overblik over dine indflydelsesmuligheder

Skab overblik over dine muligheder for at få indflydelse ved at indsætte ledelsens møder og dine møder med dine kollegaer i planlægningsredskabet eller i din egen kalender.

Inden du tager kontakt til ledelsen, bør du overveje, hvordan du vil gribe dialogen an. Overvej følgende:

  • Hvilken indflydelse på forandringen vil jeg gerne have?
  • Hvilke spørgsmål søger jeg svar på?
  • Hvad forventer jeg at få ud af mødet?

Husk, at du også kan styrke din strategiske forståelse af din egen rolle i organisationen og dine muligheder for at få indflydelse ved at deltage i DM’s TR-uddannelse Organisation, samarbejde og trivsel.

Afhængig af praksis i din organisation kan du forsøge at påvirke ledelsens beslutning ved at stille spørgsmål, komme med konstruktive input på baggrund af din erfaring med dine kollegers hverdag, eller invitere til et indledende frokostmøde. Fortæl, at du har fokus på medarbejdernes trivsel i forandringen, og at du vil kunne bistå med kommunikationen til dem. Hvis du er godt forberedt, kan du være med til at styre dagsordenen for mødet eller samtalen, som en af DM's tillidsvalgte fortæller her:

Jeg synes, at mit samarbejde med min leder er godt. Som tillidsrepræsentant kan jeg ikke bare komme bragende ind til en leder og slå knytnæven i bordet. Når vi mødes, har jeg altid papir og blyant med, og en dagsorden med fire punkter, som jeg gerne vil snakke om baseret på mine kollegers behov. Og jeg går ikke, før vi har snakket om alle fire punkter.

Spørgsmål til ledelsen om forandringen

For at skabe overblik over den kommende forandring har vi samlet en række spørgsmål, du med fordel kan stille ledelsen.

Vurdér reaktioner og behov

Du kan søge indflydelse på forandringsprocessen ved at vurdere, hvordan dine kollegaer vil tage imod forandringen – og hvad du og ledelsen kan gøre sammen og hver for sig for at mindske belastningen.

Med dette enkle redskab kan du vurdere dine kollegers reaktioner og behov i forbindelse med forandringen. Den viden kan du tage med til ledelsen for at sikre dig, at de er opmærksomme på, hvilke konsekvenser forandringen har for medarbejderne og deres arbejdsmiljø.

Vurder dine kollegers reaktioner og behov

Benyt denne skabelon til at vurdere forskellige kollegagruppers reaktioner og behov i forbindelse med forandringen og bliv klogere på de forventede reaktioner.

Træk på relationer

Som tillidsvalgt er du bindeleddet mellem ledelsen og dine kolleger. Men du behøver ikke at stå alene. Husk, at du kan bruge de andre tillidsvalgte på din arbejdsplads – både tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Nogle forandringsprocesser betyder, at organiseringen af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter rykkes op og sættes sammen på ny. Det betyder, at I skal opbygge nye relationer hele tiden.

At vedligeholde gode relationer er en løbende proces. Mange af dine kolleger møder du i formelle sammenhænge, men husk, at du kan møde andre kolleger i mere uformelle sammenhænge. Det kan du fx gøre ved at være synlig ved sociale arrangementer eller receptioner. På den måde kan du få en uformel relation til både kolleger og til din ledelse, som gør det nemmere for dig at komme med input, løsningsforslag eller kommentarer til kommende forandringer. Det er også en god ide at bygge relationer til nogen, du er uenig med. Du får bedst indflydelse, hvis du har et godt kollegafællesskab i ryggen.

Få hjælp fra tillidsvalgte Sara Emilie Troelsdatter til, hvordan du skaber overblik over dine relationer.

Når du har fået overblik over dine relationer, så er det tid til at involvere dem. Det kan gøres på mange måder. Hvis du søger inspiration, så har vi samlet nogle tips til, hvordan du hurtigt og nemt kan involvere dine kolleger.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}