Til indhold

Grunduddannelse

Her kan du læse om de forskellige dele af grunduddannelsen for tillidsvalgte, samt hvilke muligheder du har, når du har gennemført grunduddannelsen.

Grunduddannelsen består af et velkomstmøde og tre kurser og klæder dig på til at varetage de vigtigste funktioner som tillidsvalgt. Første del af DM's TR-grunduddannelse er specielt rettet mod dig, der er nyvalgt tillidsvalgt på din arbejdsplads. Du skal helst gennemføre grunduddannelsen inden for det første år, efter du er valgt.

Grunduddannelsens udbytte:
Du får en klar forståelse af din rolle og den sammenhæng, du indgår i på arbejdspladsen og i DM. Du får redskaber til at komme godt i gang med hvervet og til at håndtere situationer, der kræver, at du handler hurtigt, lige som du får et overblik over, hvor du kan læse mere og få hjælp. Den første del af TR-grunduddannelsen er ”Velkomstmøde for nye tillidsvalgte” og ”Intro til TR-rollen”. De to introdele skal tages i rækkefølge, og efter at du har gennemført dem begge, må du selv vælge rækkefølgen af de to resterende grundkurser. Velkomstmødet varer 2 timer og afholdes online. De 3 følgende kurser varer hver 2 dage og afholdes som internater.

Grunduddannelsens indhold:

Grundkursus: Velkomstmøde for nye tillidsvalgte og Intro til TR-rollen
Første del af grunduddannelsen for DM's nyvalgte tillidsvalgte, hvor du får en klar forståelse af din rolle og den sammenhæng, du indgår i på arbejdspladsen og i DM. Du får redskaber til at komme godt i gang med hvervet og til at håndtere situationer der kræver, at du handler hurtigt, og får viden om hvad kan og må du som tillidsvalgt, og hvad må du ikke, ligesom du får et overblik, over hvor du kan læse mere og få hjælp.

Grundkursus: Organisation, samarbejde og trivsel
Lær at forstå din organisation og få viden om trivsel, socialt organisatorisk arbejdsmiljø og ledelse, så du som tillidsvalgt kan medvirke til at styrke arbejdsfællesskabet og arbejdsmiljøet i din organisation, og lære hvordan man kommunikere med kolleger og ledere. Vi har fokus på at styrke din strategiske forståelse af egen rolle i organisationen og dine muligheder for at få indflydelse.

Grundkursus: Forhandling og løn
Få personlig erfaring med forhandlingssituationer og med at reagere hensigtsmæssigt under pres. Du bliver klædt på til at forhandle og får redskaber til at planlægge og forberede forhandlinger. Derudover får du viden om kontrakter, ansættelser og løn og udformning af politikker. Gennem øvelser og rollespil får du personlige erfaringer med at være i forhandlingssituationer og i at reagere hensigtsmæssigt under pres. Du bliver samtidig trænet i at se muligheder i selve forhandlingssituationen. Hertil spiller budgetter og økonomi også en rolle.

Derudover får du en generel viden om TR-rollen på DM's grunduddannelse. Her bliver der lagt vægt på hvordan TR'er skal agerer i forskellige situationer og indtage forskellige roller. Derfor er det vigtigt at du får erfaring og viden om, hvordan man tackler forskellige situationer i TR-arbejdet. Her er det væsentligt at forstå, at man selv er med til at forme TR-rollen med de metoder man gør brug af. Her får du en generel viden om hvervning, klubarbejde, DM’s politik og sekretariat, samt overblik over den danske model, love og regler.

Undervisningen på grunduddannelsen lægger op til aktiv deltagelse og veksler mellem oplæg, gruppeopgaver og rollespil, så der er rig mulighed for at afprøve teorien i praksis.

Målgruppe:
Målgruppen for grunduddannelsen er tillidsrepræsentanter, suppleanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt kontaktpersoner i både det offentlige og det private. 

Når du har taget grunduddannelsen, har du adgang til Diplomuddannelsesmodulerne.

 

Uddannelse og kurser for tillidsvalgte

Se aktuelle kurser og arrangementer for tillidsvalgte i DM's kalender.

Se DM's kalender

Supplerende onlinekurser

Vidste du, at du som medlem af DM kan supplere din TR-uddannelse med DM's gratis onlinekurser? Se mere her og opret en profil for at få fuld adgang til alle DM's onlinekurser. 

Kom i gang
; ;