Del artikel:

Find praktiske oplysninger om kurser for tillidsvalgte. Her kan du læse mere om DM's kurser for tillidsvalgte samt hvem kurserne henvender sig til.

DM afholder udgifterne til fælles forplejning, overnatning og lønrefusion for medlemmer ved tillidsvalgtes deltagelse i kurser.

Tillidsvalgte i DM omfatter:

  • tillidsrepræsentant
  • suppleant
  • klubformand
  • sektorbestyrelsesmedlem
  • sektionsbestyrelsesmedlem
  • kontaktperson
  • klubbestyrelsesmedlem
  • arbejdsmiljørepræsentant

Anmeldte tillidsrepræsentanter på det offentlige område har ret til at få fri. På statens område og i Københavns og Frederiksberg Kommune gælder denne ret også for tillidsrepræsentantsuppleanter. Suppleanter i øvrige kommuner og regioner har som udgangspunkt ikke ret til frihed i forbindelse med TR-uddannelse. Tillidsrepræsentanter på private arbejdspladser har ret til at få fri, hvis det fremgår af deres overenskomst.

For DM’ere med tillidshverv (se ovenstående liste) dækker DM tabt arbejdsfortjeneste. Du kan få lønrefusion på to måder:

  • du indsender en kopi af din lønseddel, hvor trækket er foretaget, hvorefter DM overfører beløbet til dig 
  • din arbejdsgiver kan indsende en faktura til DM, hvorefter DM betaler løntrækket direkte til arbejdsgiveren.

Når vi har behandlet tilmeldingerne til kurset, vil du modtage en bekræftelse fra os pr. mail.

Materialet til kurset udsendes ca. 10 dage før kursets afholdelse.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i kurset, bedes du straks meddele det til DM, så en anden tillidsrepræsentant kan få din plads.

Alle henvendelser vedrørende tillidsrepræsentantuddannelsen rettes til:

Kontakt

Send mail til tillidsvalgte@dm.dk

DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
T: 38 15 66 00

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}