Til indhold

Hvad bør du gøre som leder?

Ved uønsket seksuel opmærksomhed eller mobning bør du som leder

 • Gøre det tydeligt, at krænkende adfærd ikke er accepteret. Skab fælles normer og værdier for adfærd på arbejdspladsen. Læs mere her om hvordan du griber ind overfor krænkende handlinger af seksuel karakter.
 • Sørge for, at der er klare retningslinjer for, hvordan man skal agere i tilfælde af krænkende adfærd.
 • Udvise diskretion overfor de implicerede parter
 • Lytte til parterne i sagen og lade dem beskrive hændelsesforløbet. Fremfør ikke forhastede beskyldninger eller vurderinger.
 • Tag anonyme tilkendegivelser alvorligt. Krænkelser kan være et sårbart emne og derfor bør anonyme tilkendelser være en mulighed for medarbejderne. Disse skal tages alvorligt, som var de fremført med navn.
 • Læs mere i Arbejdstilsynets handlevejledning om krænkende adfærd

Ved digital chikane bør du som leder

 • Som leder er det dit ansvar at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø. I tilfælde med digital chikane, er det ledelsens ansvar at følge op. Du skal give omsorg og støtte til den krænkede. Du skal sikre at personen får psykisk førstehjælp og vurdere, om det er nødvendigt med en professionel psykolog. Skulle det blive nødvendigt med politianmeldelse, så støt op, og hjælp den krænkede med håndtering af sagen.
 • Undervisning i sociale medier
  Forebyggelse fungerer bedst, hvis I har faste rutiner og undervisning i, hvordan I undgår risiko og håndterer nye episoder. I skal sikre jer, at medarbejderne ved:
  • Hvem de skal gå til i tilfælde med digital chikane?
  • Hvordan de skal forholde sig til situationen?
  • Hvem tager sig af dokumentation og hjælper med evt. politianmeldelse osv.
; ;