Feedback for unge

© Lasse Martinussen

Del artikel:

Feedback på jobbet er afgørende for, om man føler sig anerkendt og kan udvikle sig fagligt. Samtidig er du i sagens natur altid afhængig af andre, når det handler om feedback.

Her får du råd og inspiration til, hvordan du selv kan påvirke feedbackkulturen på din arbejdsplads:

Særlig vigtigt for nyuddannede

Alle har brug for feedback, men behovet er særlig stort i de første år af ens karriere. Faglig feedback kan udvikle dine kompetencer, så du kan udfolde det du har lært på din uddannelse i praksis. Feedback af mere personlig karakter kan også udvikle dig som menneske. Hver gang vi starter i et nyt job, møder vi uskrevne regler og standarder, som man først lærer at kende mens man udfører sit arbejde. Man lærer det hurtigere, hvis man får god og tydelig feedback fra sine kolleger og ledere. Det går langsomt og mere usikkert, hvis man selv skal regne alting ud.

De mest kompetente kolleger, du vil møde i løbet af din karriere, har fået masser af feedback. Mange er kompetente netop fordi de er gode til at bede om feedback. Så hvis du til ansættelsessamtalen har lovet din leder, at du er topkvalificeret og sagtens kan løse dine opgaver, så husk at det ikke bør forhindre dig i at bede om feedback – tværtimod.

Feedback har mange funktioner

Vores behov for feedback varierer. Derfor er det godt at kunne tale om, hvordan vi giver og modtager tilbagemeldinger fra hinanden, så vi kommer hinandens behov for feedback i møde. Her er nogle eksempler på, hvilken slags feedback man som medarbejder kan have behov for:

Bekræftelse: Det kan være rart at vide, at man gør tingene på den rigtige måde, at man ikke er på vej i den forkerte retning. Det gør én mere selvsikker, rolig og klar til at modtage nye udfordringer.

Kritik: Feedback kan indeholde korrektioner og instruktioner. Det er måske ikke altid rart at blive rettet på, men det er trods alt bedre at få det at vide, i stedet for at begå de samme fejl flere gange.

Refleksion: Hvis man har en virkelig god kollega eller leder, kan man være heldig at få noget feedback, der giver mulighed for at reflektere over og opnå en dybere forståelse for ens faglighed – eller se det man laver fra et andet perspektiv.

Udvikling og innovation: Hvis man har opgaver, der handler om at udvikle produkter, ydelser og processer, er det særligt vigtigt med feedback der understøtter kreativitet og idéudvikling.

Motivation: Somme tider har man også bare brug for, at ens leder viser at hun er begejstret for det man laver. Et stort smil, et klap på skulderen eller et “godt gået!”, kan virke som ny strøm på batterierne og motivere én til at klø på med opgaverne.

Værdifuldt for din arbejdsplads

Det siger næsten sig selv: Hvis du får feedback, som gør dig til en mere kompetent og motiveret medarbejder, bliver du bedre til at løse dine opgaver og indgå i arbejdsfællesskabet. Men selvom det er ret indlysende at det er en fordel for din arbejdsplads med feedback, kan du risikere, at arbejde et sted, hvor det er sparsomt med tilbagemeldingerne fra din leder og dine kolleger. Det kan være et spørgsmål om kultur eller mangel på opmærksomhed.

I dette materiale får du inspiration og redskaber til at bede om og modtage feedback fra din leder og dine kolleger. Når du gør det, er det godt at tænke på at du beder om feedback for både din egen og din arbejdsplads’ skyld. Du behøver altså ikke føle dig som en forkælet, egoistisk og selvoptaget primadonna, bare fordi du ber om at få lidt faglig og personlig ‘føde’. Når du beder om feedback, er det tegn på at du interesserer dig for det du laver og er motiveret for at gøre det godt. Det er svært at have noget imod.

Det koster som regel ikke ret meget at give andre feedback. Men vi kan spørge omvendt: Hvad koster det din arbejdsplads, hvis du ikke får feedback? Hvilke muligheder for faglig udvikling går til spilde?

Hvad er feedback?

Feedback på jobbet er alle de tilbagemeldinger, vi får fra dem vi arbejder sammen med. De handler som regel enten om noget fagligt eller noget personligt.

Når vi taler om feedback, tænker vi tit på bedømmelser: Var det godt eller skidt, rigtigt eller forkert? Men feedback kan også være andre tilbagemeldinger uden egentlige bedømmelser. En tak; en kvittering: “det er modtaget”; en refleksion: “jeg kommer til at tænke på om…”; en observation: “jeg lagde mærke til at du…”.

Vi modtager også nonverbale tilbagemeldinger. Kropssprog, et bestemt blik eller lyde – tilbagemeldinger på det vi gør, som vi kan tage bestik af og som kan hjælpe os til at blive bedre til vores arbejde og samarbejde.

Man kan godt sige, at vi altid får feedback. Det er bare ikke altid, vi er opmærksomme på det. At blive mødt med tavshed, hvis man forventer en reaktion, er også feedback. Men det afgørende er naturligvis, om vi kan bruge den feedback vi får.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}