Den hybride arbejdsplads

© Rawpixel

Del artikel:

Læs om, hvordan man kan skabe de bedste rammer for arbejdet, når man ikke sidder samme sted.

I løbet af de sidste par år, er det blevet meget mere almindeligt at have hjemmearbejdsdage. En undersøgelse fra DI (2022) viser, at der er mulighed for hjemmearbejdsdage hos hele 94 % af de adspurgte virksomheder. Og kigger man på EU, er der 41,7 millioner mennesker, der arbejder hybridt (BFA, 2023). Med det øgede antal medarbejdere uden for kontoret, opstår der en række arbejdsmiljømæssige udfordringer, men også muligheder. Nedenfor vil vi gennemgå nogle gode råd, til at støtte op om kommunikationen på den hybride arbejdsplads. 

Gode råd

Klargør rammerne

Når du arbejder uden for kontoret, er det ekstra vigtigt at forventningsafstemme med dine kollegaer og din leder. Gør det klart, hvornår du arbejder hjemme, og hvornår du er på kontoret. Og aftal hvornår man kan få fat på dig, når du arbejder hjemme. Mere fleksibilitet gør, at nogen f.eks. vælger at arbejde om aftenen. Men det skal ikke betyde, at andre medarbejdere pludselig føler, at de skal være til rådighed 24/7. Derfor er det vigtigt at få fastlagt nogle rammer for, hvornår man kontakter hinanden og gennem hvilke kanaler. 

Italesæt normer for hybridarbejdet

Når man ikke ser sine kollegaer fysisk lige så ofte, er det vigtigt at italesætte normer. Dette gælder alle de små ting, man som personalegruppe kan komme til at tage for givet. Hvis der er afdelingsmøde, forventes det så, man møder ind fysisk? Hvor sent kan man melde ind, at man arbejder hjemmefra? Kan man som udgangspunkt deltage i alle møder virtuelt? Og ikke mindst et dilemma, der er kendt på den hybride arbejdsplads: Kan man arbejde hjemme, hvis man er syg?

Dette dilemma opstår, fordi mulighed for hjemmearbejde gør, at flere vælger at arbejde helt eller delvist under sygdom. Derfor er det vigtigt at italesætte, at det aldrig kan forventes, at man skal arbejde hjemme, når man er syg. Hjemmearbejde kan fungere som en god måde at få udført sit arbejde på, hvis man føler sig rask nok til at arbejde, men syg nok til at smitte. Men samtidig kan arbejde under sygdom skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det kan føles som om, at det forventes at man arbejder, når man er syg. Dette kan især ramme nye medarbejdere, der stadig er ved at lære kulturen på den nye arbejdsplads at kende. Derfor bør man gøre det klart, at arbejde under sygdom aldrig kan forventes. 

Følg op løbende

Når man er flere, der ofte arbejder uden for kontoret, kan den daglige sparring gå tabt. Sæt derfor møder i kalenderen, både til konkret sparring om arbejdsopgaver, og til at vende prioriteringen af opgaver. Så I prioriterer efter samme overordnede formål. 

Det er også en god idé at sætte faste møder i kalenderen, hvor I kan italesætte rammerne for jeres hybridarbejde. Her kan I med fordel tage op, hvordan det går med at arbejde hybridt i teamet. Kan I få fat på hinanden, når I har brug for det? Hvordan påvirker det dem, der er fysisk på kontoret, at der er nogen der arbejder hjemme? Nogle har positive oplevelser med, at der er faste dage, hvor alle er på kontoret. Tal med hinanden om, hvad der fungerer bedst på jeres arbejdsplads. Og prøv nye løsninger af en gang i mellem for at finde ud af, om der er noget der virker bedre for jer. I kan evt. benytte denne kortlægningsøvelse (værktøj 1) som HK Kommunal har udarbejdet i samarbejde med DTU.

 

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}