Gå til sidens indhold

Analyser

DM udarbejder løbende analyser blandt medlemmerne og på områder, der berører medlemmernes studie- og arbejdsliv. De primære områder er arbejdsmarked, uddannelse og forskning, psykisk arbejdsmiljø og medlemmernes værdiskabelse.

Værdien af kultur

Hvad er værdien af kulturen? Alt for ofte når det diskuteres i den offentlige debat, er fokus snævert på det økonomiske afkast, måske fordi det er nemmere at sætte kroner og ører på. Men den fulde værdi af kulturen findes kun, hvis man også medtager andre effekter. I denne analyse undersøger DM, hvilke afledte effekter, der er ved et rigt kulturliv.

2017.07. Værdien af kultur.pdf

Sådan kommer dimittender i job

Det er ofte den første ansættelse i et fuldtidsjob, der er den sværeste at få. Det oplever mange dimittender, som har gennemført en lang videregående uddannelse, men stadig ender bagest i jobkøen. DM har i denne analyse spurgt vores nylige dimittender, hvordan de har klaret overgangen fra færdiguddannet til beskæftiget. Det har vi gjort for at kunne opsamle gode og dårlige erfaringer, der forhåbentlig kan hjælpe fremtidens dimittender lidt lettere på vej

2019.04 Sådan kommer dimittender i job
2018.10. Hurtigt i job som dimittend

Den danske museums- og biblioteksbranche skaber mere end 4.400 job i andre brancher

Det er svært at sætte kroner og ører på den værdi, som den danske kulturbranche tilfører landet. For selvom der ikke kan være tvivl om, hvor vigtige landets museer er for udbredelsen af landets historie og generel dannelse, så kan det være svært at værdiansætte samfundets nytte af et museumsbesøg. I denne analyse ser DM på den beskæftigelse, som afledes primært i lokalområdet af museums- og biblioteksbranchen.

2019.02. Den danske museums- og biblioteksbranche skaber mere end 4.400 job i andre brancher

Hvordan får vi mere IT i undervisningen?

IT i undervisningen er et område, der har fået øget politisk fokus de senere år. Både folkeskolereformen og reformen af læreruddannelsen indeholder ønsker om, at fremtidens lærere og pædagoger bliver bedre til at anvende IT i undervisningen. Fremtidens lærere og pædagoger uddannes på landets professionshøjskoler. I denne analyse undersøger DM, hvorledes underviserne her selv er klædt på med tilstrækkelige IT-didaktiske og tekniske kompetencer.

2019.01. Hvordan får vi mere IT i undervisningen

Omprioriteringsbidrag rammer uddannelser i hele landet

I 2016 oplevede uddannelsesinstitutionerne i Danmark for første gang at blive ramt af regeringens omprioriteringsbidrag, der forpligter institutionerne til at spare to pct. på deres budgetter hvert år. I denne analyse undersøger DM, hvordan besparelserne rammer uddannelserne på regionalt niveau nu og i fremtiden.

2019.02 Omprioriteringsbidrag rammer uddannelser i hele landet

Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Hvis Danmark skal klare sig godt i fremtiden, er det nødvendigt at udnytte alle ressourcer. De akademiske seniorer er en stor ressource for det danske arbejdsmarked, og det er derfor vigtigt at sikre, at disse kan arbejde helt frem til deres tilbagetrækning. I denne analyse undersøger DM sammenhængen mellem evnen til at kunne arbejde frem til deres pension og seniorordninger på arbejdspladsen.

2019.02. Vejen til et bedre seniorarbejdsmarked

Det grænseløse arbejdsliv

Mange akademikere elsker deres arbejde. Bagsiden af medaljen er desværre nogle gange, at det store engagement kan gå ud over privatlivet. I denne analyse undersøger DM medlemmernes arbejdsliv med særlig fokus på det grænseløse arbejdsliv.

2019.03. Det grænseløse arbejdsliv

Kvinder tjener stadig mindre end mænd på det private arbejdsmarked

På det private arbejdsmarked er der en betydelig forskel på gennemsnitslønninger på tværs af køn. I denne analyse undersøger DM på baggrund af historiske tal fra Danmarks Statistik, hvor stor en del af dette, der kan forklares ved forskelle i andre karakteristika mellem de to grupper.

2019.03 Kvinder tjener stadig mindre end mænd på det private arbejdsmarked

Udviklingen i tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Tidsbegrænsede ansættelser er en betydelig del af det danske arbejdsmarked. I denne analyse undersøger DM, på baggrund af data fra Danmarks Statistik, hvordan brugen af tidsbegrænsede ansættelser fordeler sig på arbejdsmarkedet. Vigtigst af alt opdeles gruppen desuden efter hvor mange, der er tidsbegrænset ansat af egen fri vilje og hvor mange, der er det af nød.

2019.03. Udviklingen i tidsbegrænsede ansættelser i Danmark

Mange tør ikke tale offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen

Danskerne har den seneste tid været vidner til mange store skandaler i offentlige og private virksomheder, som ikke ville være kommet frem, hvis en medarbejder ikke havde haft modet til at ytre sig om de kritisable forhold. Men den type kritik kommer kun frem, hvis ytringsfriheden blomstrer. Dansk Magisterforening (DM) har taget temperaturen på ytringsfriheden i Danmark. Det gælder både den ytringsfrihed, der gør, at dygtige akademikere har lyst til at dele deres viden med offentligheden. Men det gælder også friheden til at ytre sig om kritisable forhold på arbejdspladsen.

2019.04. Mange tør ikke tale offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen

Unges arbejdsmiljø - Vejen til den gode start på arbejdslivet

I disse år træder mange unge akademikere ud på arbejdsmarkedet. I takt med at pensionsalderen stiger, skal de kunne holde til et langt arbejdsliv. I denne analyse undersøger Dansk Magisterforening (DM), hvordan livet på arbejdsmarkedet er for de unge lønmodtagere på baggrund af data fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Undersøgelsen viser blandt andet, at stressede unge akademikere oplever en dårligere ledelseskvalitet end dem, der ikke er stressede.

2019.04. Unges arbejdsmiljø - Vejen til den gode start på arbejdslivet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til de enkelte analyser kan du henvende dig til DM's analyseafdeling på analyse@dm.dk

Lønstatistik

DM indsamler årligt lønstatistik for det private og offentlige område.

Læs mere