Til indhold

Det psykiske arbejdsmiljø 2019 og 2021

Både i 2019 og i 2021 har vi sendt et spørgeskema til alle vores medlemmer, der er i arbejde. Medlemmerne bliver stillet en række spørgsmål omkring deres arbejdsliv og arbejdsplads. Vi sammenligner resultaterne inden for de tre temaer – work/life-balance, stress, og jobsikkerhed og -tilfredshed. Derudover er de også spurgt om ledelseskvalitet og faglig kvalitet, samt spørgsmål om hjemmearbejde, arbejdstid, og produktivitet.

I Dansk Magisterforening ved vi, hvor vigtigt det psykiske arbejdsmiljø er for et godt arbejdsliv. Derfor har vi taget temperaturen på vores beskæftigede medlemmernes psykiske arbejdsmiljø i både 2019 og 2021. Ved at dokumentere forholdene kan vi sætte ind de steder, hvor der er udfordringer. 

Analysens hovedpunkter:

  • Pandemien har ikke gjort medlemmernes arbejdstider mere fleksible, dog har flere fået mulighed for at arbejde hjemme
  • Medlemmernes stress-niveauer er generelt steget siden 2019
  • En større del af medlemmerne har arbejdet mens de var syge, arbejder steder der er præget af stress, eller har et dårligt psykisk arbejdsmiljø
  • Medlemmerne føler ikke, at deres arbejdspladser gør tilstrækkeligt for at forebygge stress

Psykisk arbejdsmiljø 2019 og 2021

Psykisk Arbejdsmiljø 2019 Og 2021