Til indhold

Allerede som studerende får kvinder mindre i løn

Woman in blue tanktop
© Unsplash

Der ses stadig kønsmæssige niveauforskelle i lønninger på det danske arbejdsmarked. Således har DM i en analyse fra efteråret 2021 vist denne forskel blandt akademikere på det private arbejdsmarked. I denne nalyse benyttes data fra studielivsundersøgelsen, der blev sendt ud til DM’s studerende medlemmer i foråret 2022, og her ses det, at også i studiejob ses en uforklaret lønforskel mellem køn.

Hovedpointer:

  • Kvinder tjener uagtet typen af studiejob mindre end deres mandlige kollegaer. Den største forskel findes dog blandt dem, der har et studierelevant arbejde.
  • For både studierelevant og ikke-studierelevant arbejde kan omkring en tredjedel af forskellen forklares ud fra andre faktorer, der driver lønforskelle. Det betyder også, at cirka to tredjedele af lønforskellene ikke er forklaret ved disse faktorer, hvilket kan tyde på en potentiel kønsdiskrimination i aflønningen af studiejobs.
  • For studierelevant arbejde ses det, at 3% ud af de 8% i lønforskel kan forklares ved de inkluderede faktorer. 
Woman in blue tanktop
© Unsplash