Til indhold

Studiejob og stress

DM
© Lasse Martinussen

Siden 2019 er andelen af studerende, der har et studierelevant deltidsjob steget med seks pro-centpoint. Sammenlignet med 2020 er stigningen dog ni procentpoint. Det afspejler sig også i den faldende andel af studerende, der ikke har noget job ved siden af studiet, som er faldet fra tre ud af 10 til hver fjerde siden 2020, og nu er på niveau med 2019.

Hovedpointer:

  • Tre ud af fire studerende har et job ved siden af studiet, og for flertallet er det et stu-dierelevant deltidsjob.
  • De studerende arbejder i gennemsnit 10,7 timer om ugen, men det svinger meget afhængig af fakultet, universitet og sektor.
  • Som bachelorstuderende er der ikke nogen forskel i medianløn afhængig af, om ens deltidsjob er studierelevant eller ej, som kandidatstuderende er forskellen 10 kroner i timen.
  • Næsten halvdelen af de studerende siger, at de ofte er stressede, og 37 pct. siger, at deres studiejob er en af årsagerne. Der er dog ikke nogen sammenhæng mellem stressniveau og om man har et job, hvor mange job man har, og hvilken type job man har.

Studiejob og stress

Flere I Studiejob Og Andet
DM
© Lasse Martinussen