Til indhold

Gør noget - sammen og hver for sig

At løfte ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen er en fælles opgave, og alle har et ansvar. Der skal derfor også både kollektive og individuelle tiltag til for at gøre en forskel.

Kollektive indsatser 

Ligestilling og mangfoldighed kan for nogen være svært at tale om. Der findes ikke kun én rigtig løsning på dette, men en måde man kan starte på at skabe plads til ligestilling og mangfoldighed, er at skabe en fælles sprogbrug og -forståelse. Med dette kan man hjælpe kollegaerne til at føle sig klædt på til at bruge forskellige begreber, man muligvis ikke selv bruger så meget i sin hverdag, men også at alle forstår de begreber, der bruges.

Det er vigtigt, at man på en arbejdsplads sikrer, at der er psykologisk tryghed, så de ansatte føler sig trygge ved at stille spørgsmål og være nysgerrige, og samtidig også ved at kunne sige fra og italesætte grænseoverskridende adfærd og udtalelser.

Skab en fælles sprogforståelse

For at skabe en tryg dialog kan det ofte hjælpe at skabe et inkluderende sprog, som alle kan forstå. For at blive klogere på termer og begreber, man ikke selv kender til, kan man eksempelvis søge viden i LGBT.dk's ordbog

Sørg for at I sætter ligestilling og mangfoldighed på dagsordenen  

Hvis I allerede har et ligestillings- og mangfoldighedsudvalg, så brug det til hele tiden at udfordre status quo - gør vi nok? Kan vi gøre andet? Hvordan skal vi gøre det? Stil spørgsmål og hold hinanden op på, hvordan I kan blive endnu bedre. Få input fra så mange som muligt.

Hvis I ikke allerede har et eller flere udvalg, som beskæftiger sig med ligestilling og mangfoldighed, så undersøg om ikke det kan lade sig gøre, at I får det. Det behøver ikke nødvendigvis at være et udvalg, det kan blot være et punkt på dagsordenen til personalemøderne, eller det kan være et tiltag fra ledelsen. Det vigtigste er, at I forholder jer til det på arbejdspladsen, og at alle kan blive hørt og set i samtalen. 

Individuelle indsatser 

Hvad kan du gøre som medarbejder og kollega? 

Foruden at deltage i de kollektive indsatser, kan du som enkeltperson også bidrage til, at arbejdspladsen er inkluderende og mangfoldighed.

Hvis du kunne tænke dig at udforske dine egne bias, så har Project Implicit udviklet en række test, der netop kan hjælpe med dette. Pointen her er ikke, at du skal blive fri for din bias, men blot at blive bevidst om dem, så de ikke påvirker de beslutninger, du træffer i dit arbejde, uhensigtsmæssigt. 

Find dem her

Hvad kan du selv gøre for at undgå, at bias påvirker dine beslutninger negativt?

  • Søg råd hos personer, du normalt ikke ville spørge til råds - også gerne folk, du ved, vil være uenige med dig. 
  • Lyt først, spørg derefter ind, og tal selv til sidst.
  • Spørg ind til dem, der ikke siger noget, så du sikrer dig, at alles viden og holdninger kommer frem. 
  • Vær nysgerrig på dine egne bias - når du bliver overrasket over dem, så brug det til at lære om dig selv.
  • Tjek dagligt egne privilegier og blinde vinkler.
  • Inviter jævnligt til observation af dig selv - du opdager ikke blinde vinkler selv, så få hjælp af andre og forhold dig åbent over for konstruktiv kritik.

Hvad kan du gøre som leder? 

Som leder eller anden person med formel magt og ansvar i virksomheden eller organisationen er det vigtigt, at du er åben for kompetenceudvikling, når det kommer til arbejdet forbundet med ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen. 

Du skal være med til at gå forrest, når der skal udarbejdes konkrete indsatser såsom politikker og handleplaner som søger at ændre rammer og normer på arbejdspladsen.

Det er vigtigt, at alle ansatte føler sig trygge i de omstillinger, der opstår, og her er det samtidig også vigtigt, at ingen føler sig glemt, overset eller tilsidesat. Ligestilling- og mangfoldighedsindsatser handler ikke om, at der skal være mindre plads til nogen, men mere plads til alle. Det er en svær, men vigtig opgave.

Læs mere om DMs politik om ligestilling og mangfoldighed her 

Er du som leder interesseret i, hvordan du kan lede en mangfoldig arbejdsplads? 

UKON har udviklet en flipbook med viden omkring deres bedste erfaringer med ledelse og mangfoldighed

Dette materiale er udarbejdet i samarbejde og med stor hjælp fra Sara Louise Muhr. 

Læs mere af Sara Louise Muhr her.

; ;