Til indhold

Bliv bevidst om bias

Alle mennesker er biased. Vi er biased i alt, vi foretager os - også på arbejdspladsen. Formålet med at sætte fokus på bias er ikke at blive helt fri for dem, men at være opmærksom på dem så de har minimal negativ indflydelse på vores beslutninger i det daglige arbejde.

Hver gang vi møder et nyt menneske, vil vi have nogle forventninger til og antagelser om denne person. Dette vil helt ubevidst påvirke, hvordan vi opfatter vedkommende og dermed også, hvordan vi opfatter og forholder os til det, den pågældende bidrager med eksempelvis på arbejdspladsen.

De forventninger, vi har til verden, udspringer blandt andet af de betingelser og privilegier, vi selv har haft igennem livet. Betingelser og privilegier som er med til at danne diverse forudindtagede opfattelser, vi har af verden omkring os og ikke mindst menneskerne i den. Det er disse forudindtagede opfattelser, vi kalder bias, og som kan betragtes som et filter, vi ser verden igennem.

Bias er både noget, vi har, men det er også noget, vi hele tiden udvikler. Et voksent menneske tager i gennemsnit 35.000 beslutninger om dagen. Vi kan umuligt tænke rationelt over alle, og vi er derfor afhængige af vores intuition og forforståelser for at kunne fungere. Jo mere travlt, man har, jo mindre tid har man til at tænke analytisk over en beslutning. 

Typer af bias 

Der findes mange forskellige typer af bias, og nedenfor finder du nogle af de mest veldokumenterede.

Intuitionsbias

Mødet med en ny person vil altid basere sig på den intuitive bedømmelse, man gør sig. Inden for de første to minutter af et møde med en person vi ikke kender, vil vi bemærke en række overfladiske faktorer såsom køn, etnicitet, alder, udseende, påklædning, tatoveringer mv., og baseret på disse, vil vi helt ubevidst vurdere og bedømme personens kompetencer og personlighed.

Forventningsbias 

Vores indtryk af en person kan blive altoverskyggende i vores bedømmelse af vedkommende. Vi baserer bedømmelsen ud fra egne umiddelbare indtryk af en person eller ud fra historier, vi har hørt om personen. Vi kan både have positive og negative forventninger til en person, og vi kan komme til at lade dem dominere vores vurdering af personens kompetencer og egenskaber ved blandt andet at undlade at søge ny information om personen.

Man kan også have dannet sig nogle hypoteser om en person, som man ubevidst vil forsøge at få bekræftet i mødet med vedkommende for i virkeligheden at forstærke den bias, man har opbygget omkring personen (denne type af forventningsbias kaldes derfor også ofte for bekræftelsesbias). Disse forventninger og hypoteser kan resultere i, at man fastholder den opfattelse, man har af en anden person og derfor ikke vurderer vedkommendes kompetencer og egenskaber neutralt.

Disse typer af forventningsbias kan hindre det gode og åbne samarbejde, da det kan være svært både at træde ud af de bias, andre kan have om en, men også at slippe de bias man selv har om andre.

Lighedsbias

Bias omkring andre vil ofte opstå i sammenligninger. Her kan man komme til at sammenligne de mennesker, man møder, med mennesker, man allerede kender, og som man kan lide. Det vil altså være de mennesker, man allerede har tæt på sig, der sætter standarden for, hvad man synes om andre. Her vil man have svært ved at vurdere en anden person neutralt, fordi man allerede har idé om, hvad denne person skal kunne leve op til.

Samtidig ser man også, at vi har tendens til bedre at kunne lide de personer, der enten ligner os selv, eller andre vi kan lide. Det betyder, at vi vurderer disse personer mere positivt og ofte vil forholde os mere åbent overfor dem.

Distancebias 

Bias kommer også til udtryk på tværs af distance - tid og rum. Vi foretrækker personer, som er tættere på os, og vi vil ofte have tendens til hurtigere at komme i tanke om personer, vi for nyligt har været i kontakt med. Dette kommer særligt til udtryk, når vi skal vælge nogen til en opgave, en forfremmelse el lign.

Refleksionsøvelse

Prøv den selv eller tag den med på din arbejdsplads og lave sammen med dine kolleger/medarbejdere:

  • Hvilke af disse bias kender du fra dit arbejdsliv?
  • I hvilke situationer kommer de til udtryk?
  • Hvilke negative konsekvenser har de for organisationen / dig / jer som medarbejdere?
  • Hvad kan i gøre for at blokere for deres negative indflydelse?

Hvorfor er det vigtigt at være bevidst om bias? 

Det er vigtigt, da det fordrer inklusion og skaber mulighed for at udfordre dit eget og dine kollegers tankemønstre og tilgange til hinanden og jeres arbejdsplads. Bias kan stå i vejen for mange gode muligheder, og derfor er det vigtigt, at man er bevidst om, hvilke man har, og hvordan de kan påvirke hverdagen på arbejdspladsen.

Hvad kan du selv gøre for at undgå, at bias påvirker dine beslutninger negativt?

  • Søg råd hos personer, du normalt ikke ville spørge til råds - også gerne folk, du ved, vil være uenige med dig. 
  • Lyt først, spørg derefter ind, og tal selv til sidst.
  • Spørg ind til dem, der ikke siger noget, så du sikrer dig, at alles viden og holdninger kommer frem. 
  • Vær nysgerrig på dine egne bias - når du bliver overrasket over dem, så brug det til at lære om dig selv.
  • Tjek dagligt egne privilegier og blinde vinkler.
  • Inviter jævnligt til observation af dig selv - du opdager ikke blinde vinkler selv, så få hjælp af andre og forhold dig åbent over for konstruktiv kritik.

Dette materiale er udarbejdet i samarbejde og med stor hjælp fra Sara Louise Muhr. 

Læs mere af Sara Louise Muhr her.

; ;