Dine opgaver som arbejdsmiljørepræsentant

Del artikel:

Din vigtigste opgave som arbejdsmiljørepræsentant er at sikre dine kollegers medindflydelse på arbejdsmiljø.

Det er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt på din arbejdsplads. Din opgave er at støtte ledelsen i det arbejde, imens du sørger for, at dine kolleger får medindflydelse. Det kan du gøre ved at:

 • Have fingeren på pulsen omkring dine kollegers trivsel og arbejdsmiljø
 • Være det daglige bindeled mellem ledelse og medarbejdere i forhold til trivsel og arbejdsmiljø
 • Deltage i arbejdsmiljø/MED-udvalgets arbejde
 • Komme med konstruktive forslag til, hvordan I bedst forebygger og håndterer de arbejdsmiljøudfordringer, I oplever

Opgaver i hverdagen

Du repræsenterer alle dine kolleger inden for det område, du er valgt - uanset om de er akademikere eller ej.

I hverdagen er det vigtigt, at du er opmærksom på om der er kolleger, kontorer eller afdelinger, der har særlige udfordringer. Har alle det godt, eller er der nogen, der har brug for din hjælp? Sker der forandringer på din arbejdsplads, store som små, der kræver din opmærksomhed?

For at få indsigt i, hvilke udfordringer dine kolleger oplever, kan du fx lave runderinger på din arbejdsplads. En rundering er en systematisk gennemgang af din arbejdsplads, hvor du taler med dine kollegaer om, hvordan de har det, og hvilke udfordringer de oplever.

Læs mere om kollegainvolvering

Vi har samlet en række af de vigtigste opgaver, som du kan fokusere på i hverdagen:

Læs mere om arbejdsmiljø

Opgaver i arbejdsmiljøorganisationen

På arbejdspladser med mere end 10 ansatte skal ledelsen sørge for, at der er en arbejdsmiljøorganisation. Arbejdsmiljøorganisationen er din og dine kollegers mulighed for at få indflydelse på arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø. Her samarbejder ledelse og arbejdsmiljørepræsentant(er) om at sikre sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

I arbejdsmiljøorganisationen kan du bl.a. bidrage til at:

 • Arbejdspladsens arbejdsmiljø bliver taget alvorligt, ved at I arbejder systematisk med, hvordan I forebygger og håndterer arbejdsmiljøudfordringer
 • Kontrollere, at arbejdet kan udføres forsvarligt
 • I registrerer, dokumenterer og forebygger arbejdsskader på jeres arbejdsplads
 • I inddrager kollegernes viden om, erfaringer med og idéer til arbejdsmiljø
 • Stress, helbredsproblemer, sygefravær o.l. bliver betragtet som arbejdspladsens, og ikke den enkelte kollegas, problem
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse og være med til at sikre, at I som udvalg har de rette kompetencer til at forebygge og håndtere de arbejdsmiljøudfordringer, jeres arbejdsplads står overfor
 • Kvalificere arbejdspladsvurderingen (APV) og den efterfølgende opfølgning, så I får taget hånd om de udfordringer, APV’en peger på
 • Sikre god oplæring af de ansatte.

Læs mere om opgaverne i og organiseringen af arbejdsmiljøorganisationen

Sådan kan du bruge DM

Husk, at du ikke er alene med arbejdet om at sikre et godt arbejdsmiljø. Du kan altid kontakte DM, hvis du har brug for råd, vejledning eller sparring til dit hverv. DM’s arbejdsmiljøkonsulenter kommer gerne ud på din arbejdsplads, fx til et klubmøde eller et personalemøde og holder oplæg om aktuelle arbejdsmiljøproblemer.

Læs mere om hvordan du kan bruge DM

Anmeldelse af arbejdsmiljørepræsentant

Husk at anmelde dig som AMR, når du er blevet valgt. Det giver DM mulighed for at rådgive dig.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}