Arbejdspladsvurdering (APV)

Del artikel:

Læs med og få inspiration til at lave jeres næste APV.

En arbejdspladsvurdering er et værktøj, der kan hjælpe jer med at sætte arbejdet med arbejdsmiljø i system. Kort sagt er det en vurdering af arbejdsmiljøet og en handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen vil arbejde med at forbedre eller sikre et godt arbejdsmiljø. Regelmæssige arbejdspladsvurderinger giver jer et godt overblik over, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet der bliver vurderet som belastende, hvad der er igangsat af initiativer på området, og hvad der er planlagt.

Arbejdsmiljøorganisationen skal minimum hvert tredje år udarbejde en APV. APV’en skal opdateres løbende, hvis der fx sker organisationsændringer, der har betydning for arbejdsmiljøet.

APV – hvordan?

I kan selv vælge, hvilke metode I bruger til at gennemføre APV’en, så længe I sørger for APV’en er tilgængelig i skriftlig form, så ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet kan læse den. Hvis I fx benytter jer af dialogmøder, kan I udarbejde et beslutningsreferat fra møderne. Uanset hvilke metoder, I vælger, skal APV’en indeholde følgende elementer:

Arbejdspladsvurderingens fire elementer

1. Identifikation og kortlægning

Kortlæg, hvordan arbejdsmiljøet er i alle dele af virksomheden, og afdæk, om der er problemer med arbejdsmiljøforhold. Der er metodefrihed i forhold, hvordan I skal kortlægge arbejdsmiljøforholdene, men det kan fx ske ved:

  • Interview med medarbejderne.
  • Rundbordssamtaler.
  • Spørgeskemaer om psykisk arbejdsmiljø eller social kapital.

2. Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer

Hvis kortlægningen viser, at der er problemer med arbejdsmiljøet, skal I beskrive problemernes art, alvor og omfang og overveje, hvordan I kan løse dem. Forsøg at lave løsninger, der kan forebygge, at problemet opstår.

3. Prioritering og handlingsplan

Lav en prioriteret handlingsplan for, hvordan I får løst arbejdsmiljøproblemerne. Sæt mål og forsøg at lave en realistisk tidsplan for, hvornår I skal have nået dem. Aftal, hvem der skal gøre hvad, så I er sikre på, at I får handlet på problemerne.

Det er en god idé at inddrage dine kollegaer i at udvikle løsningerne, så de får medejerskab over dem. Dine kollegaer kan nemmere tage ansvar, hvis de får indflydelse.

4. Opfølgning på handlingsplan

Opstil retningslinjer for, hvordan I vil følge op på handlingsplanen. Det kan I gøre ved:

  • At vælge en eller to, der er ansvarlige for, at I når i mål med handlingsplanen.
  • At aftale hvornår og hvordan det afgøres, om de valgte løsninger fungerer, eller om I skal revidere handlingsplanen.

Bliver der ikke fulgt op på APV-arbejdet?

Hvis du oplever, at der ikke bliver taget hånd om APV-arbejdet på din arbejdsplads, eller hvis du generelt oplever, at der ikke bliver fulgt op på et dokumenteret dårligt arbejdsmiljø, kan du anonymt anmelde det til Arbejdstilsynet.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}