Her får du 10 tips til, hvordan du kommer godt i gang som ny arbejdsmiljørepræsentant.

Med inspiration fra Arbejdstilsynet har vi samlet 10 tips til, hvordan du kommer godt i gang som ny arbejdsmiljørepræsentant.

1. Fortæl DM, at du er blevet valgt

Ved at anmelde dit valg til os, kan du få rådgivning og sparring på dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant. Derudover kan du tage gratis supplerende arbejdsmiljøuddannelse og blive en del af et netværk med andre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i dit lokalområde. Er du omfattet af en overenskomst, der indebærer beskyttelse for tillidsvalgte, træder din beskyttelse først i kraft, når du anmelder til os, at du er blevet valgt. Derfor er det vigtigt, at du giver os besked om, at du er blevet valgt.

Anmeld valg af arbejdsmiljørepræsentant

2. Tal med din forgænger og skab overblik

Hvis du har en forgænger, er det en god ide at mødes med vedkommende og gennemgå de opgaver, der skal løses. Det er en god ide at skabe overblik over, hvad der skal løses her og nu, og hvad kan løses senere.

3. Find ud af, hvordan arbejdsmiljøorganisationen ser ud

Arbejdsmiljøorganisationen kan være indrettet på mange forskellige måder. Men hvordan ser den ud hos dig? Start med at finde ud af:

  • Hvem der sidder i arbejdsmiljøorganisationen.
  • Om der er en eller flere arbejdsmiljøgrupper, og hvilke områder/afdelinger de dækker.
  • Hvem der er dine vigtigste samarbejdspartnere.

4. Giv dine kontaktoplysninger til de kolleger, du dækker

Kollegerne fra det område eller den afdeling, du dækker, skal have let ved at komme i kontakt med dig. Kontakten kan enten ske personligt, på mail eller telefon. Sørg derfor for at give dine kolleger dine kontaktoplysninger og afstem gerne med det samme i hvilke tidsrum, du kan træffes.

5. Afklar forventningerne til din rolle

Start med at afklare, hvad du selv har af forventninger til din nye funktion. Derefter kan du spørge dem, der kan have forventninger til dig: arbejdsmiljøorganisation/-gruppe, ledelse, kolleger og SU/MED-udvalget.

6. Etablér et godt samarbejde i arbejdsmiljøorganisationen

Det er vigtigt at have et godt samarbejde med ledelsen i arbejdsmiljøorganisationen for at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø. Start med at blive enige om, hvordan I gerne vil have samarbejdet til at køre. I kan tage et indledende møde, hvor I aftaler:

  • Hvilke opgaver I skal løse, og hvordan I vil gøre det.
  • Hvordan jeres mødeform og mødetider skal være.
  • Hvordan I vil inddrage kollegerne.

7. Samarbejd med tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads

Find ud af, hvem der er tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, og forsøg at etablere et samarbejde. Du kan sagtens samarbejde med tillidsrepræsentanter, der ikke er akademikere, og som er organiseret i andre fagforeninger end dig selv. Et samarbejde med tillidsrepræsentanten er en god mulighed for at koordinere en fælles indsats med udgangspunkt i kollegernes ønsker. Der er bedre mulighed for at få indflydelse, hvis I er enige om, hvad problemet består i, når I går til ledelsen med kollegernes ideer.

Læs mere om samarbejde med tillidsrepræsentanten

8. Indgå i netværk med andre arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter

Som medlem af DM bliver du tilbudt at være med i et netværk af andre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. I netværket er der god mulighed for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Du skal selv tilmelde dig dit regionale netværk.

Tillidsvalgte har i DM mulighed for at starte netværk, så de kan få sparring med andre tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Du kan læse mere om, hvordan du kan starte et netværk eller tilslutte dig et eksisterende her:

Netværk for tillidsvalgte

9. Uddan dig så meget som muligt

Som ny arbejdsmiljørepræsentant skal du ifølge loven gennemføre en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse senest tre måneder efter, du er blevet valgt. Det første år som arbejdsmiljørepræsentant har du desuden ret til to dages supplerende uddannelse og herefter halvanden dag om året.

Læs mere om DM’s uddannelser og kurser

10. Hold din viden opdateret

Ud over at uddanne dig er det en god ide løbende at holde dig opdateret på nye regler, værktøjer og vejledninger. Det kan du bl.a. gøre ved at tilmelde dig relevante nyhedsbreve fra fx Arbejdstilsynet eller BrancheFællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og offentlig administration.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}