Del artikel:

Trivsel på arbejdspladsen er afgørende for, at dine kolleger kan udføre deres arbejde. Som arbejdsmiljørepræsentant har du derfor en vigtig rolle i at fastholde en løbende dialog om det psykiske arbejdsmiljø.

Trivsel er afgørende for, at dine kolleger kan udføre deres arbejdsopgaver. I DM mener vi, at det psykiske arbejdsmiljø afhænger af et godt socialt og organisatorisk arbejdsmiljø.

Det er derfor ikke den enkelte medarbejders opgave, men arbejdspladsens opgave i fællesskab at sikre et godt arbejdsmiljø. Og der er god grund til, at I tager opgaven seriøst på arbejdspladsen. Det psykiske arbejdsmiljø har nemlig indflydelse på medarbejdernes arbejdsindsats og arbejdsglæde, og ifølge DM’s arbejdsmiljøundersøgelse fra 2019 har hver fjerde magister et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Af samme grund har det psykiske arbejdsmiljø stor bevågenhed i DM og hos DM’s politikere. Du kan læse mere om, hvad vi mener, og hvad vi gør for at sikre gode psykiske arbejdsmiljøer i vores arbejdsmiljøpolitik.

Din rolle som arbejdsmiljørepræsentant

Ofte repræsenterer du som arbejdsmiljørepræsentant så mange kolleger, at du i hverdagen ikke kan nå at have kontakt til alle. Derfor er det vigtigt, at du gør dine kolleger opmærksomme på, at de skal komme til dig med overvejelser, observationer eller problemer. Sørg for at være åben og lyttende overfor det, kollegerne kommer med.

Det er vigtigt, at du husker, at det, som én kollega oplever som problematisk og belastende, oplever en anden måske som helt okay. Arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø handler derfor om at skabe en rummelig arbejdsplads, der accepterer medarbejdernes forskellige behov.

Forbedring og fastholdelse af det psykiske arbejdsmiljø er en proces, hvor det er nødvendigt hele tiden at have dialog mellem ledere, medarbejdere og tillidsvalgte. En opgave for dig som arbejdsmiljørepræsentant kan være at sætte den dialog i gang og medvirke til at holde den i live.

Hvad kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant?

Søg støtte til psykisk arbejdsmiljø

På kommunale og regionale arbejdspladser kan man få hjælp og rådgivning til, hvordan man kan arbejde med det psykiske arbejdsmiljø. Se, hvordan du søger om støtte.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje