Del artikel:

Vi skal forebygge og håndtere krænkende handlinger som mobning og seksuel chikane. Her kan du få input til, hvordan I kan gøre det på din arbejdsplads.

Krænkelser som seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed er ikke kun relevant fordi Sofie Linde pustede nyt liv i metoo debatten i sensommeren 2020. Det er grundigt dokumenteret at seksuel chikane, men også mobning, er relativt udbredt på det danske arbejdsmarked.

Alle på arbejdsmarkedet har et ansvar for at komme krænkende handlinger til livs. I arbejdet med at forebygge krænkende handlinger, er det vigtigt at tage et kig på den kultur og omgangstone, der er på arbejdspladsen. Måden vi er sammen på på arbejdspladsen, måden vi taler til hinanden på, har indflydelse på risikoen for, at krænkende handlinger opstår.

1. Vær forberedt - og tag fælles ansvar

Sæt derfor fokus på, hvordan I forebygger krænkende handlinger - og hvordan I skaber en kultur på arbejdspladsen der bygger på tillid og respekt. Der er ikke én person, der kan ændre på arbejdspladskulturen alene. Sørg derfor for at få temaet på dagsordenen til jeres møder i arbejdsmiljøorganisationen og/eller andre relevante mødefora. Sørg også for, at I som led i forebyggelsen drøfter, hvordan I vil håndtere det, hvis nogen på arbejdspladsen oplever krænkende handlinger. Her kan I hente hjælp i denne håndbog udgivet af blandt andre Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som findes på arbejdstilsynets hjemmeside. Der er også god hjælp at finde i denne guide fra Rigshospitalet til både forebyggelse og håndtering.

2. Undersøg, om I har en sund arbejdspladskultur og en god omgangstone

Dårlig omgangstone kan være med til at øge risikoen for, at der forekommer krænkende handlinger. Derfor er det så pokkers vigtigt, at gøre noget ved. På mange arbejdspladser er det dog svært at sætte ord på kulturen og omgangstonen. Det kan være så mange ting, at det kan være svært at få hånd om. Derfor har vi udviklet et spørgeskema, der kan hjælpe med at sætte fokus på de mange forskellige aspekter af det, vi kan kalde omgangstonen. Du finder det på siden her.

Udover at afdække omgangstonen vha. spørgeskemaet og følge op på resultaterne i arbejdsmiljøudvalg/samarbejdsudvalg samt i dialog med kollegerne, kan du supplere opfølgningen med at bede kollegerne svare på tre spørgsmål om arbejdspladskulturen:

  1. Nævn tre gode ting ved vores arbejdspladskultur.
  2. Nævn tre ting, der kan forbedre vores arbejdspladskultur.
  3. Hvad frustrerer dig, og hvad drømmer du om bliver ændret ved kulturen?

Det kan også være en god ide at afdække forekomsten af fx uønsket seksuel opmærksomhed. Det kan I gøre ved at bruge dette spørgeskema, som forskere fra SDU har udviklet. Og oplever i krænkende handlinger af seksuel karakter, så er der hjælp at hente til forebyggelse og håndtering i denne pjece fra Branchefællesskab Arbejdsmiljø.

3. Få hjælp fra DM til at sætte gang i dialogen om kulturen på arbejdspladsen

Ved at skabe dialog om arbejdspladskulturen kan I få en fornemmelse af, hvor hinandens grænser går. På den måde kan I forebygge, at I kommer til at overtræde dem. Og ved at tage snakken om svære ting, tager I første skridt til at minimere risikoen for krænkende handlinger. Og I er samtidig med til at skabe en mere robust og tillidsbaseret kultur. Dialogen om det der ikke fungerer i jeres arbejdsfællesskab, er ikke helt ligetil at tage fat på. Det vil vi i DM gerne hjælpe jer med. Derfor har vi i samarbejde med forsker Mille Mortensen udviklet et dialogredskab omkring tabuer i arbejdsfællesskabet. Se mere her. I kan bruge redskabet selv. Men vi kommer også gerne og hjælper jer med at facilitere samtalen.

Krænkende handlinger: Betegnelse og udbredelse

Krænkende handlinger er en samlebetegnelse for en grov adfærd, som den der er udsat for den, oplever som nedværdigende. Det omfatter derfor bl.a. mobning, seksuel chikane og uønsket seksuel opmærksomhed. Se meget mere i Arbejdstilsynets vejledning her.

I Arbejdsmiljø og Helbred undersøgelsen, hvor Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år tager temperaturen på danskernes arbejdsmiljø, fremgår det, at 4,5% af de offentligt ansatte, og 2,9% af de privatansatte, har oplevet en eller anden form for seksuel chikane inden for de seneste 12. måneder. Hele 12% af de offentligt ansatte har følt sig udsat for mobning de seneste 12 måneder, hvor det gør sig gældende for 10% af de privatansatte. 

DMs undersøgelse fra efteråret 2020, taler også sit tydelige sprog. Undersøgelsen omfatter kvindelige medlemmer, der er ansat i den private sektor. Når respondenterne ser tilbage på de seneste 12 måneder, svarer 11% at de har oplevet, at deres præstationer er blevet nedgjort pga af deres køn. 10% svarer at de har oplevet nærgående kommentarer om deres udseende, som de betragter som krænkende. Særligt sidstnævnte er særligt udbredte blandt midlertidigt ansatte.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje