Hvad kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant for at forebygge stress på din arbejdsplads? Se, hvordan I kan arbejde med stressforebyggelse i arbejdsmiljøgruppen.

Det er ikke dit ansvar som arbejdsmiljørepræsentant at forebygge stress, men du kan sætte fokus på stress på arbejdspladsen ved at sætte det på dagsordenen i arbejdsmiljøorganisationen.

Med inspiration fra BFA har vi samlet de fem bedste råd til, hvordan I kan arbejde med forebyggelse af stress i arbejdsmiljøgruppen/organisationen. Til hvert råd er der vedhæftet et værktøj eller et materiale, som I kan benytte jer af eller lade jer inspirere af.

1. Vurdér arbejdspladsens aktuelle stressniveau

Tag temperaturen på stressniveauet på arbejdspladsen, og vurdér om der brug for at handle her og nu. I kan eventuelt kigge på den seneste APV eller trivselsmåling og vurdere stressniveauet ud fra den. ’Stresstrappen’ giver mulighed for at vurdere jeres kollegaers stressniveau. På baggrund af vurderingen kan I planlægge jeres forebyggende indsats mod stress på arbejdspladsen.

Stresstrappen

2. Udform en stresspolitik

En stresspolitik er et vigtigt redskab i det forebyggende arbejde. Det betyder, at I har gjort jer tanker om, hvilke fælles holdninger I har til stress og det forebyggende arbejde med stress. Den kan fx indeholde retningslinjer for, hvordan I håndterer kolleger, der bliver ramt med stress, og hvordan vedkommende kommer tilbage efter sygemelding.

Læs mere om stresspolitik (BFA)

3. Integrér indsatsen i jeres øvrige arbejdsopgaver

Som en del af det forebyggende arbejde, er det en god idé at integrere stressindsatsen i jeres øvrige arbejdsopgaver. Det er eksempelvis en god ide, at bruge arbejdspladsvurderingen til at måle stressniveauet på jeres arbejdsplads.

Læs mere om arbejdspladsvurdering (APV)

4. Hjælp hinanden med at reagere på stresssignaler

Et typisk problem ved stresssygemeldinger er, at den stressramte ikke reagerer på stresssignalerne i tide. Derfor er det vigtigt, at I kan tale om, hvordan I har det. Generelt er det en god ide, at du har fokus på at gøre det legitimt at tale om stress på arbejdspladsen. I hverdagen kan du forsøge at skabe åbenhed omkring det. Hvis du vil arbejde lidt mere struktureret med det, kan du holde en workshop. BFA har udviklet en times workshop, der kan hjælpe dig til at få øje på stresssymptomer hos kolleger og dig selv, og hvordan I kan forholde jer til årsagerne til symptomerne.

Prøv øvelsen ’Hav øje for stress – hos din kollega og dig selv’ (BFA)

5. Vær særligt opmærksomme ved større forandringer

Forandringer påvirker den enkelte kollega, kollegagruppen og arbejdspladsen som helhed. Forandringer og ændringer på arbejdspladsen kan være særligt stressfremkaldende. Derfor har vi i DM udviklet et læringsmateriale til dig som arbejdsmiljørepræsentant, der er fyldt med værktøjer til, hvordan du kan være med til at sikre din kollegaers trivsel i forandringsprocesser.

Se hvordan du kan være med til at skabe trivsel i forandringer

Sådan kan du bruge DM

DM støtter dig i dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant og vi har en række tilbud, der er skræddersyet til dig.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje