I forbindelse med arbejdsskader er din rolle som arbejdsmiljørepræsentant at hjælpe dine kollegaer eller din arbejdsgiver med at huske at anmelde skaden.

Hvis der sker en arbejdsskade på din arbejdsplads, kan du som arbejdsmiljørepræsentant hjælpe din kollega og arbejdsgiver med at huske at anmelde skaden.

Hvad er en arbejdsskade?

Der er to typer arbejdsskader:

1. Arbejdsulykker

En arbejdsulykke er en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der enten sker pludseligt eller som udvikler sig til en skade inden for fem dage efter hændelsen er sket. Det kan fx være, hvis en kollega bliver udsat for vold, trusler, eller kommer fysisk til skade i arbejdstiden.

Anmeld arbejdsulykke

2. Erhvervssygdomme

Erhvervssygdomme er de sygdomme, som lægen vurderer, er forårsaget af påvirkninger fra arbejdet. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en sygdom er betinget af arbejdet, er det en god ide at få lægen til at henvise til en udredning på arbejdsmedicinsk klinik. Erhvervssygdomme skal også anmeldes som arbejdsskade.

Anmeld erhvervssygdom

Hvornår skal arbejdsskader anmeldes?

Arbejdsskader skal anmeldes, hvis de fører til sygefravær mindst én dag ud over den dag, skaden er sket. Din arbejdsgiver skal anmelde skaden inden for ni dage, efter skaden er sket.

Hvorfor skal arbejdsskader anmeldes?

Arbejdsskader skal anmeldes, så det kan vurderes, om den tilskadekomne har ret til erstatning. Derudover bruger Arbejdstilsynet skadesanmeldelsen til at få viden om arbejdsskader, og hvordan de kan forebygges.

Vil din kollega selv anmelde skaden?

Hvis din kollega af en eller anden grund ikke ønsker at inddrage jeres arbejdsgiver i arbejdsskaden, kan vedkommende få sin læge eller sin fagforening til at anmelde skaden. Hvis din kollega ikke vil starte en sagsbehandling, skal vedkommende inden for syv dage sige nej til, at sagen skal behandles af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

DM kan hjælpe

Kontakt DM, hvis du eller din kollega har brug for hjælp til at anmelde en arbejdsskade.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje