Se, hvilke faktorer der er vigtige for at sikre social kapital, og hvordan I kan arbejde med social kapital på jeres arbejdsplads.

Ifølge arbejdsmiljøforsker Tage Søndergaard Kristensen er der sammenhæng mellem en god social kapital og det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Social kapital er de ressourcer, der ligger i at have stærke sociale netværk mellem kollegerne samt mellem medarbejdere og ledere på en arbejdsplads, så de er i stand til at løse kerneopgaven.

Der er en klar forbindelse mellem god social kapital og fx kvalitet og produktivitet, innovation og videndeling samt trivsel og tilfredshed med jobbet. Med høj social kapital er I eksempelvis bedre rustet til at kunne håndtere organisationsforandringer. Social kapital beskrives i tre dimensioner:

1. Tillid

Medarbejderne har tillid til det, kolleger og ledelsen siger, og ledelsen har tillid til, at de ansatte af sig selv udfører et godt stykke arbejde.

2. Retfærdighed

Alle på arbejdspladsen oplever, at de blive behandlet fair.

3. Samarbejdsevne

Medarbejdere og ledelse formår at arbejde effektivt sammen om kerneopgaven.

Vurdér jeres sociale kapital

Har din arbejdsplads en høj grad af tillid og retfærdighed, og er I gode til at samarbejde? Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har lavet forskellige spørgeskemaer, som I kan bruge til at finde ud af, hvor god jeres sociale kapital er.

Se NFA’s spørgeskemaer om social kapital

Værktøjer til at arbejde med social kapital

Når I har vurderet jeres sociale kapital, kan I arbejde videre med fortsat at sikre eller at udvikle den og jeres evne til at samarbejde om kerneopgaven. BrancheFællesskabet Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration har samlet en række gode værktøjer til at komme i gang med at arbejde med social kapital.

Se BFA’s værktøjer til at arbejde med social kapital

De seks guldkorn

I kan også bruge ’De seks guldkorn’ som pejlemærke mod at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø på jeres arbejdsplads. De dækker over seks faktorer, der kendetegner et godt psykisk arbejdsmiljø:

  1. Indflydelse
  2. Mening i arbejdet
  3. Forudsigelighed
  4. Social støtte
  5. Belønning
  6. Krav

Læs mere om ’De seks guldkorn’

Sådan kan du bruge DM

DM støtter dig i dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant og vi har en række tilbud, der er skræddersyet til dig.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje