Mobning på arbejdspladsen udspringer af arbejdspladskulturen. Bliv klogere på, hvordan I kan arbejde forebyggende mod mobning på arbejdspladsen ved at forstå hinandens grænser.

Hvad er mobning?

Mobning er, når én eller flere ansatte oplever at blive ekskluderet fra et arbejdsfællesskab, som vedkommende har brug for at være en del af.

Eksempler på mobning i et arbejdsfællesskab kan være, når en ansat oplever:

  • Handlinger, der udstøder og udelukker en ansat fra arbejdsfællesskabet kan for eksempel være, når en ansat oplever,
  • At hans eller hendes meninger og synspunkter ignoreres
  • At blive udelukket fra møder eller andre (sociale) arrangementer
  • At blive nægtet hjælp og kollegial støtte
  • At blive ydmyget, nedværdiget eller latterliggjort af andre fx gennem drillerier, ironi eller sarkasme
  • At information tilgængelig for andre tilbageholdes for ham eller hende.

Kilde: Rigshospitalets ’Håndtering af mobning’

 

Rigshospitalets teaser om mobning og god omgangstone på arbejdspladsen.

Hvad kan du gøre som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsfællesskabet er en vigtig brik i at forebygge mobning og krænkende handlinger. Ifølge Mille Mortensen vil der ikke opstå mobning, hvis der er en høj grad af tillid til arbejdsfællesskabet. Med en høj grad af tillid vil dine kolleger være trygge nok til at kunne sige fra, når de oplever, at deres grænser overskrides. Du kan med fordel bruge Rigshospitalets værktøjer om mobning til at sætte samtalen i gang om forekomsten af mobning, om det at sige fra, om eksklusion i arbejdsfællesskabet og meget mere:

 

Sådan kan du bruge DM

DM støtter dig i dit hverv som arbejdsmiljørepræsentant og vi har en række tilbud, der er skræddersyet til dig.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje