Sådan sætter du fokus på trivsel og arbejdsmiljø i NGO’en

© Niels Hougaard

Del artikel:

Læs, hvordan tre NGO’er lykkes med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og få redskaber til selv at sætte fokus på det.

Sådan gjorde vi

Anbefalingerne og de to arbejdsredskaber er lavet på baggrund af interviews med arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter samt medarbejdere i  Dansk Ungdoms Fællesråd, SOS Børnebyerne og Hjerteforeningen. Interviewene er gennemført omkring årsskiftet 2019/2020.

Formålet har været at afdække, hvad der virker effektfuldt i forhold til at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø.

De tre organisationer er udvalgt til undersøgelsen, fordi de har arbejdet systematisk og bevidst med at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Hvad er et sundt psykisk arbejdsmiljø?

Hvis en organisation har et sundt psykisk arbejdsmiljø, kan du og dine kolleger typisk forholde jer kritisk over for ledelsen, komme med nye idéer eller har mod på at sige, hvis der er begået fejl. Uden at frygte at I bliver ekskluderet fra fællesskabet.

Inden for forskningen kalder man dette ’psykologisk sikkerhed’, og der finder man en positiv sammenhæng mellem en høj grad af psykologisk sikkerhed, evnen til at lære af fejl og organisationens produktivitet.

I undersøgelsen af de tre NGO’er er det tydeligt, at psykologisk sikkerhed udspringer af et stort ønske om at tale om, både hvordan det er, og hvordan det skal være at gå på arbejde. Det har organisationerne både strukturer og kultur for at gøre.

Jeg synes meget sjældent, at vi bruger oceaner af tid på en eller anden fejl. Jeg synes egentlig, der er meget tillid til, at man gjorde det, der egentlig var det bedste, og at man kommer ud over stepperne og det, der først og fremmest forventes.
Medarbejder DUF

Gennemsigtighed i løn og vilkår

For medarbejderne i de tre organisationer er det vigtigt med gennemsigtighed i løn og vilkår.

En måde til at opnå gennemsigtighed i løn kan være at skabe tydelige kriterier for, hvordan man stiger i løn på tværs afdelinger.

For at sikre tilfredshed med vilkår er det vigtigt, at der også her er en åbenhed, og at goderne bliver retfærdigt fordelt. Desuden kan det skabe en større tilfredshed blandt medarbejderne, hvis de har været inddraget i at udvælge personalegoder.

Sådan skaber I et sundt psykisk arbejdsmiljø

Fordi din organisation endnu ikke har opbygget en tydelighed omkring jeres arbejdsmiljøarbejde, betyder det ikke nødvendigvis, at I har et udfordret psykisk arbejdsmiljø. I kan sagtens have en god kultur, hvor I fx er opmærksomme på hinanden, har en ordentlig omgangstone og oplever en høj grad af mening med arbejdet.

En stærk kultur kan dog ikke stå alene. Hvis I fx oplever vanskelige situationer omkring chikane eller krænkelser, skal der være en tydelig struktur, så det kan håndteres. Hvis en organisation vækster meget i antal medarbejdere, kan det til trods for en stærk kultur være svært at få skabt en systematik og tydelighed omkring arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Det med de kærlige rammer til børnene, det skal klinge udadtil og indadtil. Hvis vi ikke passer på hinanden, hvis vi ikke passer på os selv, så kan vi ikke passe på børnene.
Medarbejder SOS Børnebyerne

Fra tid til anden støder organisationer ind i sager, som påvirker det psykiske arbejdsmiljø. Har I ambitioner om at skabe tydelighed, systematik og forudsigelighed i jeres arbejde med et sundt psykisk arbejdsmiljø, skal I sikre, at strukturerne i organisationen er på plads.

Det betyder eksempelvis, at der er en systematik omkring opfølgning på trivselsmålinger, eller at der er en plan for, hvordan I forebygger eller håndterer stress, mobning eller chikane. Ledelsens engagement er afgørende for at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø, og der skal afsættes ressourcer til at skabe et sundt miljø. Fælles for de tre organisationer er, at arbejdsmiljøorganisationen bliver prioriteret, og der er fokus på at inddrage TR, HR og medarbejdere i arbejdet med at udvikle det psykiske arbejdsmiljø. Men ledelsen skal også sætte ord på, hvorfor og hvordan de arbejder med at skabe et sundt psykisk arbejdsmiljø.

Jeg ville ikke være foruden vores trivselsmåling. Og så kan man altid referere til, at den eller den problematik er rejst for 30. gang, men det kræver jo selvfølgelig, at man har en chef, som tillader, at man kan være ærlig.
Medarbejder Hjerteforeningen

Test jeres psykiske arbejdsmiljø af

Redskaberne kan hjælpe dine kolleger og din(e) leder(e) med at sætte ord på, hvad der kendetegner et sundt psykisk arbejdsmiljø hos jer. I guiderne til redskaberne lægger vi også op til, hvordan I kan arbejde videre med konklusionerne.

Redskaberne blev lanceret på et webinar 4. juni 2020. Du kan se hele webinaret her.
Udover præsentationen af redskaberne sidst i webinaret, kan du se indlæg fra Hjerteforeningen og DUF samt ekspert i psykisk arbejdsmiljø Louise Dinesen fra Hartmanns.

Webinar om arbejdsmiljøet i NGO-branchen

Konsulentfirmaet Ingerfair, har med finansiering af Velliv Foreningen, gennemført en kortlægning af det psykosociale arbejdsmiljø i frivillige organisationer. DM har lagt digitalt hus til præsentationen af undersøgelsens konklusioner. Webinaret blev afholdt 19. januar 2021 – og selvom du måske ikke kunne være med på dagen, eller hvis du bare gerne vil gense hele eller dele af det, kan du se det lige herunder. Udover præsentationen kan du bl.a. også høre arbejdsmiljøekspert Louise Dinesen fra Andersen, Dinesen & You, der giver yderligere perspektiver på arbejdsmiljøet med udgangspunkt i kortlægningen. Du kan læse mere om Ingerfairs projekt her.

Webinaret om arbejdsmiljøet i NGO-branchen blev afholdt 19. januar 2021.

Fire greb til et godt psykisk arbejdsmiljø

Kender du de fire greb, der kan være med til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø?

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}