Gå til sidens indhold

Uddannelse og kurser

Som tillidsvalgt kan du komme på gratis kurser og uddannelsesdage og blive uddannet helt op til diplomniveau i forhandling, trivsel og organisation. Alle tillidsvalgte bliver klædt grundigt på til at varetage deres hverv.

Der er mange muligheder for at få inspiration, ny viden og uddannelse som tillidsvalgt i DM. Og du kan selv skrue op og ned for niveauet, og for hvor meget tid du vil investere. Formålet med uddannelsesudbuddet er at give dig en solid forståelse af rollen som tillidsvalgt, gode redskaber til at få indflydelse og skabe bedre vilkår på din arbejdsplads og viden om helt aktuelle ændringer, der kan påvirke dit og dine kollegers arbejdsliv. 

Vi vil gerne klæde dig godt på til at varetage dit hverv, så vi opfordrer til at tage så meget uddannelse, du kan finde plads til i hverdagen. Grunduddannelsen er obligatorisk, og vi anbefaler dig at tage den i løbet af din første tid som tillidsvalgt. Når du har gennemført introkurset, vælger du selv, i hvilken rækkefølge du vil tage kurserne i forhandling, trivsel og organisation. På den måde kan du tilpasse din uddannelse til de konkrete opgaver og udfordringer, du står med som tillidsvalgt.

Når du har gennemført grunduddannelsens 4 kurser, har du som tillidsrepræsentant eller -suppleant, adgang til gratis kurser gennem DM Kurser og Akademikerne. DM’s diplomuddannelse med certificering på 5 ECTS point er for dig, der har mulighed for at investere lidt mere tid, og har lyst til en mere teoretisk indføring i de dilemmaer og udfordringer, der kendetegner tillidshvervet.

I løbet af året bliver du også inviteret til en række arrangementer: TR-/AMR-dagen for alle tillidsvalgte og sektorspecifikke møder og seminarer med ekspertoplæg og workshops. Hvis tiden er lidt knap, kan du også deltage i vores morgenmøder  TR-tirsdage for alle tillidsvalgte i Akademikerhusets organisationer, hvor vi byder på morgenkaffe og inspirerende ekspertoplæg. Endelig kan du fire gange om året deltage i vores åbne møder i TR-forum, hvor vi diskuterer aktuelle temaer og sparrer med hinanden.

Du kan altså selv sætte retningen og farten i din uddannelse og kompetenceudvikling som tillidsvalgt.

Alle kurser og arrangementer er gratis, og du får en invitation på mail. DM dækker løntræk fra din arbejdsgiver, hvis du bliver trukket i løn ved deltagelse i kurserne.

Se praktiske oplysninger om uddannelse og kurser 

Uddannelse og kurser for tillidsvalgte

Se aktuelle kurser og arrangementer for tillidsvalgte i DM's kalender.

Se DM's kalender

 • Din personlige rolle

  Evnen til at forvalte din rolle og bruge din personlighed kompetent er afgørende for at lykkes både i jobbet og som tillidsvalgt. Når du mestrer det, kan du være rollemodel for en stærk og konstruktiv virksomhedskultur, og du kan bidrage til at sikre god sammenhængskraft og skabe værdi. Det er det bedst tænkelige udgangspunkt for at sikre indflydelse og for at få ting til at ske.

  I rollen som tillidsvalgt skal du være en stærk kommunikator, begå dig taktisk velovervejet og påvirke andres beslutninger. Du får løst konkrete problemstillinger i dit tillidshverv, og du får redskaber og metoder til at styrke din gennemslagskraft, øge din indflydelse og i endnu højere grad stille din viden til rådighed for organisationen.

  Seminaret er gratis og varer 2 dage (internat).

  Underviser er Marianne Løwe er grundlægger og ejer af Løwe Consulting. Hun er uddannet erhvervspsykolog og specialiseret inden for HR, ledelse, organisation og læring. Marianne har mere end 20 års erfaring med undervisning, konsulentarbejde og rådgivning. Hun har selv været tillidsrepræsentant, undervist på TR-uddannelser, været HR-chef og etableret velfungerende MED-udvalg. Marianne er en engageret og nærværende underviser, som formår at skære ind til benet og gøre emnet konkret.

  Du tilmelder dig gennem DM's kalender

 • Økonomistyring

  Mange tillidsvalgte, der ikke har en økonomisk baggrund, savner ind i imellem at være et skridt foran i forhandlingsprocessen, når det kommer til overblik over hele det økonomisk-strategiske felt.

  Derfor kan du og dine tillidsvalgte kolleger, fx medlemmer af klubbestyrelsen eller AMR nu melde jer til et fælles seminar i økonomiforståelse. Andre interesserede medlemmer er også velkomne.

  Seminaret er gratis, det tager 3 timer, og vi kan komme ud til jer, eller I kan holde det i Akademikerhuset på Frederiksberg.

  Underviser er Michael Moos-Bjerre, som er ekspert i økonomistyring og budgetprocesser både i den offentlige sektor, staten såvel som kommuner og offentlige institutioner, og i private virksomheder. Han har indsigt i, på hvilke tidspunkter i procesforløb og årshjul, man som TR har de bedste muligheder for forhandling og indflydelse. Michael har endvidere opbygget solid viden om økonomistrategiske forhold gennem analyser og rådgivning inden for området, og gennem sine tidligere ansættelser som både medarbejder og chef i kommuner og ministerium med økonomistyring, finanslov og regnskab i centrum.

  Vil I have et seminar på din arbejdsplads, så skriv til os på tillidsvalgte@dm.dk. Vil du deltage i et åbent seminar for alle tillidsvalgte (Aarhus eller København), så tilmeld dig gennem DM's kalender.

 • Grunduddannelse

  Grunduddannelsen består af i alt fire kurser og klæder dig på til at varetage de vigtigste funktioner som tillidsvalgt. Du skal helst gennemføre grunduddannelsen inden for det første år, efter du er valgt.

  Når du har taget grunduddannelsen, har du adgang til kurser på diplomuddannelsen som en del af TR-uddannelsen. Derudover kan du deltage på et gratis kursus i DM's kursusafdeling eller hos Akademikerne.

  1. Intro til TR-rollen: Få det basale grundlag for at kunne fungere som tillidsrepræsentant. Vi har fokus på din rolle, og du får redskaber til at håndtere situationer, der kræver hurtig handling.

  2. Forhandling og løn: Dette kursus giver en introduktion til overenskomstens lønsystem, de årlige lønforhandlinger og forhandlings teori i almindelighed.  Du bliver klædt på til at strukturere og  planlægge jeres lokale forhandlinger af såvel løn som andre forhold. Gennem oplæg og øvelser, tilstræbes det, at du får viden om og erfaringer med at være i forhandlingssituationer, se muligheder og agere hensigtsmæssigt.

  3. Trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Du får viden om trivsel og redskaber til at identificere og hjælpe kolleger, som mistrives og derigennem arbejde med at styrke den kollektive trivsel.

  4. Organisation, ledelse og forandring: Vi har fokus på at styrke din strategiske forståelse af egen rolle i organisationen og dine muligheder for at få indflydelse.

  Alle grundkurserne varer to dage.

  Tilmeld dig gennem DM's kalender

 • Diplomuddannelse

  Som tillidsvalgt kan du tage diplomkurser på i alt 15 ECTS point i fag, som DM har udviklet særligt til tillidsvalgte. Diplomkurserne er udviklet og udbydes i samarbejde med håndplukkede undervisere og Professionshøjskolen Absalon. Du bestemmer selv, hvornår du vil tage diplomkurserne, og det kan sagtens være inde for samme år.

  Forhandlingsekspert (5 ECTS): Du udvikler en analytisk tilgang til forhandlinger og får det fornødne teoretiske fundament til at forhandle på højt niveau. Vi arbejder i dybden med dine egne cases og du bliver trænet i at håndtere komplekse forhandlingssituationer og skabe resultater.

  Trivsel (5 ECTS): Kurset giver dig en teoretisk og analytisk baggrund for at styrke kollektiv trivsel og et godt arbejdsmiljø i forhold til fx stress og vidensarbejderes særlige vilkår. Gennem indsigt i social kapital og praktiske øvelser lærer du at arbejde proaktivt med organisationens trivsel og håndtere konkrete problemstillinger.

  Organisationsforståelse (5 ECTS): På baggrund af organisationsteori udvikler du en strategisk forståelse af din egen rolle som tillidsvalgte og af dine muligheder for at få indflydelse. Redskaber til at fastholde en konstruktiv dialog igennem forandringsprocesser og i konflikter vil være i fokus.

  Alle diplomkurser afsluttes med eksamen.

  Tilmeld dig kurserne i kalenderen

 • Kurser i DM

  Som tillidsvalgt kan du søge om et gratis kursus om året hos DM eller Akademikerne. DM har et bredt kursuskatalog, og du kan fx vælge et kursus inden for områderne facilitering, projektledelse, økonomi eller uformel ledelse. Husk, at kurserne ikke kun er for tillidsvalgte, og at du skal have gennemført grunduddannelsen.

  Ansøg om plads på et DM-kursus på tillidsvalgte@dm.dk

  Se alle kurser i DM

 • Kurser hos Akademikerne

  Fællesorganisationen Akademikerne udbyder kurser for tillidsvalgte i alle akademiske fagforeninger i fx psykisk arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Du kan vælge et gratis kursus om året hos Akademikerne, med mindre du i stedet vælger et kursus hos DM Efteruddannelse. Bemærk, at der er tilmelding to gange om året, som regel i maj og november.

  Akademikernes kursuskatalog - sæson 2020

  Akademikernes kursustilmelding 

 • Årsmøde for tillidsvalgte

  DM holder en gang årligt et stort fælles årsmøde for alle foreningens tillidsvalgte. Det er her alle vores TR’er og AMR’er mødes og får ny viden, diskuterer aktuelle politiske dagsordener og deler historier og erfaringer fra DM’ernes mange arbejdspladser.

  Du har rig mulighed for at møde dygtige eksperter, skarpe oplægsholdere og andre tillidsvalgte, som du kan finde sammen med i netværk, hvor I kan have glæde af hinanden i lokalområdet efterfølgende.

  Det er også på årsmødet, vi uddeler den fornemme Tillidspris til en TR eller AMR, der fortjener en særlig hyldest.

  Årsmøde for TR og AMR

 • TR-tirsdage

  Sammen med de andre akademiske organisationer inviterer DM løbende til uformelle morgenmøder med ekspertoplæg om et aktuelt tema, fx robusthed.

  Møderne foregår i Akademikerhuset på Frederiksberg, og i DM's lokaler i Aarhus.

 • TR-forum

  TR-forum, som er DM’s medlemsforum for tillidsvalgte, holder åbne fyraftensmøder fire gange om året med oplæg, erfaringsudveksling og diskussioner af aktuelle temaer. Møderne har fx handlet om special- og chefkonsulenters vilkår.

  Læs mere om TR-forum

 • Mentorordning

  Er du nyvalgt TR, eller har du bare lyst til sparring i forhold til din rolle som tillidsvalgt, kan du få en mentor gennem DM's mentorprogram. Du bliver matchet med en erfaren TR, som kan give dig sparring og inspiration ud fra hans eller hendes egne erfaringer i forhold til TR-rollen. Som erfaren TR kan du selvfølgelig også selv blive mentor for en yngre kollega.

  Læs mere om mentorordningen og bliv mentor eller mentee