Gå til sidens indhold

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdet med at skabe eller fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø fylder ofte meget, når du er arbejdsmiljørepræsentant for akademikere. Få overblik over, hvad du skal være opmærksom på.

Akademikerarbejdspladser er ofte ikke plaget af traditionelle arbejdsmiljøproblemer som støj, røg og møg, men får problemer på grund et belastet psykisk arbejdsmiljø.

Organisationsændringer, samarbejdsproblemer, konflikter, manglende anerkendelse, arbejdspres, modstridende og uklare krav, ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte, nye ledelsesformer i form af selvledelse og dårligt kollegaskab fører til mistrivsel, stress, sygefravær, manglende arbejdsglæde og lav produktivitet.

Også mobning og chikane, vold eller trusler om vold og offentlig udhængning er fænomener, der spiller en rolle på en del akademikerarbejdspladser.

Din rolle

Ofte repræsenterer du som arbejdsmiljørepræsentant så mange kolleger, at du i hverdagen ikke har kontakt til alle og får et indtryk af deres trivsel. Derfor må du have fokus på at kommunikere, at kollegerne skal komme til dig med overvejelser, observationer og problemer. Og du må være opmærksom på at være åben og lyttende overfor det kollegerne kommer med og tage det alvorligt.

I forhold til psykisk arbejdsmiljø er det vigtigt, at du husker, at det som en kollega oplever som problematisk og belastende, oplever en anden som i orden og til at leve med. Arbejdet med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø handler i høj grad om at skabe rummelighed og en arbejdsplads, der kan acceptere og tilpasse sig forskellige medarbejderes behov og muligheder.

Det gode arbejdsmiljø

Et godt psykisk arbejdsmiljø kan sammenfattes i de seks guldkorn og de tre diamanter, som er bredt anerkendte definitioner.

De 6 guldkorn 

  1. Høj indflydelse (kontrol): Fx hvordan arbejdet udføres, pauser, hvem man arbejder sammen med
  2. Højt niveau af mening: Formål med arbejdet, sammenhæng med andres indsats, kvalitet
  3. God forudsigelighed: Relevante informationer om fremtidige forandringer og begivenheder
  4. God social støtte: Praktisk og følelsesmæssig støtte fra ledelse og kollegaer
  5. Retfærdig belønning: Anerkendelse, karriere, løn
  6. Passende krav: Kvantitative, følelsesmæssige, sociale

De 3 diamanter

  1. Tillid på arbejdspladsen
  2. Retfærdighed på arbejdspladsen
  3. Samarbejde baseret på tillid og respekt

Det siger loven

Efter at det psykiske arbejdsmiljø er blevet en del af arbejdsmiljølovgivningen, er det fastsat at fokus på arbejdsmiljøet skal være mere strategisk og tænkes med i alle ledelsesbeslutninger. Desuden skal der være en årlig drøftelse i arbejdsmiljøorganisationen, hvor man beslutter hvad der i det kommende år skal arbejdes med. De to tiltag passer godt til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø, som er en dynamisk og en konstant proces. 

Indsatsen for at godt psykisk arbejdsmiljø er også blevet et større emne for overenskomstforhandlingerne. Derfor anbefaler DM, at du samarbejder med tillidsrepræsentanten på det område, du dækker - hvis der en tillidsrepræsentant. Et godt samarbejde kan både skærpe jeres argumenter og øge jeres indflydelse.