Uddannelse og kurser

Som tillidsvalgt kan du komme på gratis kurser og uddannelsesdage og blive uddannet helt op til diplomniveau i forhandling, trivsel og organisation. Alle tillidsvalgte bliver klædt grundigt på til at varetage deres hverv.

Der er mange muligheder for at få inspiration, ny viden og uddannelse som tillidsvalgt i DM. Og du kan selv skrue op og ned for niveauet, og for hvor meget tid du vil investere. Formålet med uddannelsesudbuddet er at give dig en solid forståelse af rollen som tillidsvalgt, gode redskaber til at få indflydelse og skabe bedre vilkår på din arbejdsplads og viden om helt aktuelle ændringer, der kan påvirke dit og dine kollegers arbejdsliv. 

Vi vil gerne klæde dig godt på til at varetage dit hverv, så vi opfordrer til at tage så meget uddannelse, du kan finde plads til i hverdagen. Grunduddannelsen er obligatorisk, og vi anbefaler dig at tage den i løbet af din første tid som tillidsvalgt. Når du har gennemført introkurset, vælger du selv, i hvilken rækkefølge du vil tage kurserne i forhandling, trivsel og organisation. På den måde kan du tilpasse din uddannelse til de konkrete opgaver og udfordringer, du står med som tillidsvalgt.

Ud over grundkurserne har du adgang til gratis kurser i fx social kapital, facilitering og psykisk arbejdsmiljø gennem DM Kurser og Akademikerne. DM’s diplomuddannelse med certificering på 15 ECTS point er for dig, der har mulighed for at investere lidt mere tid, og har lyst til en mere teoretisk indføring i de dilemmaer og udfordringer, der kendertegner tillidshvervet.

I løbet af året bliver du også inviteret til en række arrangementer: TR-dagen for alle tillidsvalgte og sektorspecifikke møder og seminarer med ekspertoplæg og workshops. Hvis tiden er lidt knap, kan du også deltage i vores morgenmøder  TR-tirsdage for alle tillidsvalgte i Akademikerhusets organisationer, hvor vi byder på morgenkaffe og inspirerende ekspertoplæg. Endelig kan du fire gange om året deltage i vores åbne møder i TR-forum, hvor vi diskuterer aktuelle temaer og sparrer med hinanden.

Du kan altså selv sætte retningen og farten i din uddannelse og kompetenceudvikling som tillidsvalgt.

Alle kurser og arrangementer er gratis, og du får en invitation på mail.

Se praktiske oplysninger om uddannelse og kurser

Grunduddannelse

Grunduddannelsen består af i alt fire kurser og klæder dig på til at varetage de vigtigste funktioner som tillidsvalgt. Du skal helst gennemføre grunduddannelsen inden for det første år, efter du er valgt.

Når du har taget grunduddannelsen, har du adgang til kurser på diplomuddannelsen samt til kurser i DM's kursusafdeling og hos Akademikerne.

1. Intro til TR-rollen: Få det basale grundlag for at kunne fungere som tillidsrepræsentant. Vi har fokus på din rolle, og du får redskaber til at håndtere situationer, der kræver hurtig handling.

2. Forhandling: Lær at se mulighederne i forhandlingssituationen. Du får redskaber til at planlægge og forberede forhandlinger og til at reagere hensigtsmæssigt under pres.

3. Trivsel og psykisk arbejdsmiljø: Du får viden om trivsel og redskaber til at identificere og hjælpe kolleger, som mistrives og derigennem arbejde med at styrke den kollektive trivsel.

4. Organisation, ledelse og forandring: Vi har fokus på at styrke din strategiske forståelse af egen rolle i organisationen og dine muligheder for at få indflydelse.

Alle grundkurserne varer to dage.

Tilmeld dig via DM's kalender her

Diplomuddannelse

Som tillidsvalgt kan du tage diplomkurser på i alt 15 ECTS point i fag, som DM har udviklet særligt til tillidsvalgte. Diplomkurserne er udviklet og udbydes i samarbejde med håndplukkede undervisere og Center for Diplomledelse.

Forhandlingsekspert (5 ECTS): Du udvikler en analytisk tilgang til forhandlinger og får det fornødne teoretiske fundament til at forhandle på højt niveau. Vi arbejder i dybden med dine egne cases og du bliver trænet i at håndtere komplekse forhandlingssituationer og skabe resultater.

Trivsel (5 ECTS): Kurset giver dig en teoretisk og analytisk baggrund for at styrke kollektiv trivsel og et godt arbejdsmiljø i forhold til fx stress og vidensarbejderes særlige vilkår. Gennem indsigt i social kapital og praktiske øvelser lærer du at arbejde proaktivt med organisationens trivsel og håndtere konkrete problemstillinger.

Organisationsforståelse (5 ECTS): På baggrund af organisationsteori udvikler du en strategisk forståelse af din egen rolle som tillidsvalgte og af dine muligheder for at få indflydelse. Redskaber til at fastholde en konstruktiv dialog igennem forandringsprocesser og i konflikter vil være i fokus.

Alle diplomkurser afsluttes med eksamen.

Tilmeld dig kurserne i kalenderen

Kurser i DM

Som tillidsvalgt kan du søge om et gratis kursus om året hos DM eller Akademikerne. DM har et bredt kursuskatalog, og du kan fx vælge et kursus inden for områderne facilitering, projektledelse, økonomi eller uformel ledelse. Husk, at kurserne ikke kun er for tillidsvalgte, og at du skal have gennemført grunduddannelsen.

Se alle kurser i DM

ansøg om plads på et dm-kursus på tillidsvalgte@dm.dk

Kurser hos Akademikerne

Fællesorganisationen Akademikerne udbyder kurser for tillidsvalgte i alle akademiske fagforeninger i fx psykisk arbejdsmiljø og konflikthåndtering. Du kan vælge et gratis kursus om året hos Akademikerne, med mindre du i stedet vælger et kursus hos DM Efteruddannelse. Bemærk, at der er tilmelding to gange om året, som regel i maj og november.

Kursuskatalog hos Akademikerne

Tilmeldingsblanket (pdf)

TR-dag

En gang om året holder DM den traditionsrige TR-dag for alle foreningens tillidsvalgte. Dagens tema har fx været indflydelse og medskabelse. Der er altid ekspertoplæg, workshops med fokus på at give dig nye arbejdsredskaber med hjem og tid til at etablere netværk. På TR-dagen uddeler vi også Tillidsprisen på 25.000 kroner.

Årets TR-dag 14. november 2017

Årsmøder for tillidsvalgte

Årsmøderne tager udgangspunkt i temaer og problematikker, som er specifikke for tillidsvalgte i din sektor. DMO, som repræsenterer de offentligt administrativt ansatte, holder årsmøde om psykisk arbejdsmiljø 5.-6. april 2017. Du bliver automatisk inviteret til årsmøde for tillidsvalgte inden for din egen sektor.

TR-tirsdage

Sammen med de andre akademiske organisationer inviterer DM løbende til uformelle morgenmøder med ekspertoplæg om et aktuelt tema, fx robusthed Møderne foregår i Akademikerhuset på Frederiksberg.

TR-forum

TR-forum, som er DM’s medlemsforum for tillidsvalgte, holder åbne fyraftensmøder fire gange om året med oplæg, erfaringsudveksling og diskussioner af aktuelle temaer. Møderne har fx handlet om special- og chefkonsulenters vilkår.

Læs mere om TR-forum

mentorordning

Er du nyvalgt TR, eller har du bare lyst til sparring i forhold til din rolle som tillidsvalgt, kan du få en mentor gennem DM's mentorprogram. Du bliver matchet med en erfaren TR, som kan give dig sparring og inspiration ud fra hans eller hendes egne erfaringer i forhold til TR-rollen. Som erfaren TR kan du selvfølgelig også selv blive mentor for en yngre kollega.

Læs mere om mentorordningen og bliv mentor eller mentee