Gå til sidens indhold

Udvalg

I fastlæggelsen af sin politik benytter hovedbestyrelsen et antal udvalg, der fx udarbejder forslag til formuleringer og nye initiativer.

Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget varetager foreningens daglige politiske arbejde, politiske enkeltsager og implementering af politikområder, i overensstemmelse med rammerne fastlagt af hovedbestyrelsen og kongressen.

Medlemmer af forretningsudvalget:

 • Camilla Gregersen, formand
 • Thomas Vils Pedersen, næstformand 
 • Anne Bisgaard Pors, DM Offentlig
 • Anita Kildebæk Nielsen, DM Offentlig 
 • Olav W. Bertelsen, DM Viden
 • Tommy Dalegaard Madsen, DM Viden
 • Bjarke Friborg, DM Privat og selvstændige
 • Julia Hunt, DM Privat og selvstændige
 • Ronja Rose Ravnskov, DM Studerende - observatør i forretningsudvalget

Mulighed for at klage over sagsbehandling

Hvis du er utilfreds med den sagsbehandling, du har fået af DM (Dansk Magisterforening), kan du bringe sagen op i DM's klagenævn. Klager vil dog i første omgang blive behandlet i sekretariatet af en kontorchef eller af direktøren. Hvis dette ikke medfører en tilfredsstillende løsning for dig, kan du bringe sagen op i klagenævnet.

Klagenævnet fungerer uafhængigt af sekretariatet og det politiske niveau. Medlemmerne af klagenævnet kan ikke have politiske poster i DM eller på anden måde være involveret i foreningens politiske og administrative system.

Medlemmer af klagenævnet:

 • Karin Sandvad, formand
 • Hans Rostholm
 • John E. Andersen
 • Anders Refslund Hamming, 1. suppleant
 • Merethe Markvard, 2. suppleant

Se Klagenævnets vedtægt (pdf)

DM's Sociale Sikringsfond

DM har oprettet en fond, DM's Sociale sikringsfond, som bestyres af et særligt hovedbestyrelsesudvalg.

Fonden er beregnet til at yde rentefri lån til medlemmer af foreningen, der er kommet i en økonomisk trangssituation.

Se vedtægt for DM's sociale sikringsfond (pdf)