Gå til sidens indhold

Udvalg

I fastlæggelsen af sin politik benytter hovedbestyrelsen et antal udvalg, der fx udarbejder forslag til formuleringer og nye initiativer.

Forretningsudvalget 

Forretningsudvalget varetager foreningens daglige politiske arbejde, politiske enkeltsager og implementering af politikområder, i overensstemmelse med rammerne fastlagt af hovedbestyrelsen og kongressen.

Medlemmer af forretningsudvalget:

 • Camilla Gregersen, formand
 • Thomas Vils Pedersen, næstformand 
 • Anne Bisgaard Pors, DM Offentlig
 • Julia Hunt, DM Privat og selvstædige
 • Tommy Dalegaard Madsen, DM Viden
 • Nina Louise Hallgren, DM Leder
 • Ronja Rose Ravnskov, DM Studerende

Mulighed for at klage over sagsbehandling

Hvis du er utilfreds med den sagsbehandling, du har fået af DM (Dansk Magisterforening), kan du bringe sagen op i DM's klagenævn. Klager vil dog i første omgang blive behandlet i sekretariatet af en kontorchef eller af direktøren. Hvis dette ikke medfører en tilfredsstillende løsning for dig, kan du bringe sagen op i klagenævnet.

Klagenævnet fungerer uafhængigt af sekretariatet og det politiske niveau. Medlemmerne af klagenævnet kan ikke have politiske poster i DM eller på anden måde være involveret i foreningens politiske og administrative system.

Medlemmer af klagenævnet:

 • Karin Sandvad, formand
 • John E. Andersen
 • Merethe Markvard
 • Anders Refslund Hamming, 1. suppleant
 • Dilyana Borisova, 2. suppleant

Se Klagenævnets vedtægt (pdf)

DM's Sociale Sikringsfond

DM har oprettet en fond, DM's Sociale sikringsfond, som bestyres af et særligt hovedbestyrelsesudvalg.

Fonden er beregnet til at yde rentefri lån til medlemmer af foreningen, der er kommet i en økonomisk trangssituation.

Se vedtægt for DM's sociale sikringsfond (pdf)