Om DM Digi

Del artikel:

DM Digi er for dig, der arbejder med eller interesserer dig for it, data, AI og den digitale omstilling. DM Digi har sit eget udvalg, som er nedsat af DM's hovedbestyrelse. 

DM Digi udvalget. fra venstre Nikoline Dohm Lauridsen, Andreas Kinch Jessen, Tine Segel, Pernille Hertel, Ole Sejer Iversen og Tine Weirsøe. Desuden er Peter Sestoft medlem af udvalget.

DM Digi-udvalget varetager den politiske ledelse af DM Digi og er sammensat, så faglig bredde og forskellige uddannelsesbaggrunde er repræsenteret i udvalget. 

Udvalgets myndighed 

DM Digi-udvalget kan markere sig fagpolitisk og udvalget repræsenterer alene DM Digi. Udvalget har samme status som de udvalg, der er nedsat under DM's hovedbestyrelse. 

Forpersonen for DM Digi-udvalget kan på linje med alle andre udvalgsforpersoner, sektorforpersoner mv. stille op til hovedbestyrelsen i den fælles organisation, men er ikke sikret en plads. 

DM Digi-udvalget indstiller DM Digi’s budget, behandler og godkender aktivitetsplaner.  

DM Digi-udvalget kan nedsætte ekspertgrupper, der for en afgrænset periode går i dybden med at belyse et fagligt tema. Arbejdet kan herefter omsættes i såvel aktiviteter som kommunikation. Både arbejdende medlemmer, studerende og pensionister kan indgå i grupperne. Medlemskab af fagforeningen ikke er et krav for at deltage. 

Interesserer du dig for data, AI og den digitale omstilling?

Så markér feltet "DM Digi" på Mit DM, så får du alt det DM laver på området - artikler, arrangementer, netværkstilbud m.m. 

}