Til indhold

Udvalg

I fastlæggelsen af sin politik benytter hovedbestyrelsen et antal udvalg, der fx udarbejder forslag til formuleringer og nye initiativer.

 • Forretningsudvalget

  Forretningsudvalget varetager foreningens daglige politiske arbejde, politiske enkeltsager og implementering af politikområder, i overensstemmelse med rammerne fastlagt af hovedbestyrelsen og kongressen.

  Forperson
  Camilla Gregersen
  E-mail

  Næstforperson
  Thomas Vils Pedersen
  E-mail
  Matematisk institut, KU

  Medlemmer

  Vibeke Knöchel Christensen, DM Kultur
  E-mail
  Museum Lolland-Falster

  Sune Bach, DM Offentlig
  E-mail
  Holbæk Kommune

  Bjarke Friborg, DM Privat
  E-mail
  Prosa

  Tommy Dalegaard Madsen, DM Viden
  E-mail
  Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg

 • Arbejdsmiljøpolitisk udvalg

  Forperson
  Janne Gleerup
  E-mail

  Medlemmer

  Anne Helbo Jespersen
  E-mail

  Anne-Marie Borritz
  E-mail

  Julia Hunt
  E-mail

  Lea Trier Krøll
  E-mail

  Malte Kolze
  E-mail

  Mia Vinkelman
  E-mail

  Nynne Meyn Christensen
  E-mail

  Regine Grytnes
  E-mail

  Sune Bach
  E-mail

  Søren Stubkjær
  E-mail

  Trine Madsen
  E-mail

 • Beskæftigelsesudvalget

  Forperson
  Bjarke Friborg
  E-mail

  Medlemmer

  Anders Dalsager
  E-mail

  Anders Pall Skött
  E-mail

  Anne-Mette Wehmüller
  E-mail

  Helle Idland
  E-mail

  Malthe B. Vestergaard
  E-mail

  Margit Johansen
  E-mail

  Morten Rytter
  E-mail

  Pernille Grue
  E-mail

  Rune Møller Stahl
  E-mail

  Vibeke Knöchel Christensen
  E-mail

 • Overenskomstudvalget, offentligt ansatte

  Forperson
  Thomas Vils Pedersen
  E-mail

  Medlemmer
  Anders Chr. Rasmussen
  E-mail

  Andreas Bech
  E-mail

  Janne Gleerup
  E-mail

  Karina Heuer Bach
  E-mail

  Mette Sejerup Rasmussen
  E-mail

  Olav W. Bertelsen
  E-mail

  Sune Bach
  E-mail

  Tommy Dalegaard Madsen
  E-mail

  Vibeke Knöchel Christensen
  E-mail

 • Overenskomstudvalget, privatansatte

  Forperson
  Bjarke Friborg
  E-mail

  Medlemmer
  Anders Dalsager
  E-mail

  Ann-Britt Kvernrød
  E-mail

  Camilla Gregersen
  E-mail

  Jakob Hvenegaard Andersen
  E-mail

  Katja Tuxen
  E-mail

  Morten Hofman Rytter
  E-mail

  Sine Jensen
  E-mail

  Thomas Vils Pedersen
  E-mail

   

 • Uddannelsespolitisk udvalg

  Forperson
  Jimmy Krab
  E-mail

  Medlemmer

  Anders Hay-Schmidt
  E-mail

  Brian Arly Jacobsen
  E-mail

  Elisabeth Kreutzfeldt
  E-mail

  Jacob Buris Andersen
  E-mail

  Jan Thorhauge Frederiksen
  E-mail

  Laura Louise Sarauw
  E-mail

  Malte Kolze
  E-mail

  Olav W. Bertelsen
  E-mail

  Pernille Bruun Madsen
  E-mail

  Søren Stubkjær
  E-mail

  Tom Weinreich
  E-mail

 • Klagenævnet

  Mulighed for at klage over sagsbehandling

  Hvis du er utilfreds med den sagsbehandling, du har fået af DM (Dansk Magisterforening), kan du bringe sagen op i DM's klagenævn. Klager vil dog i første omgang blive behandlet i sekretariatet af en kontorchef eller af direktøren. Hvis dette ikke medfører en tilfredsstillende løsning for dig, kan du bringe sagen op i klagenævnet.

  Klagenævnet fungerer uafhængigt af sekretariatet og det politiske niveau. Medlemmerne af klagenævnet kan ikke have politiske poster i DM eller på anden måde være involveret i foreningens politiske og administrative system.

  Forperson
  John E. Andersen

  Medlemmer af klagenævnet
  Anders Refslund Hamming
  Merethe Markvard

  Se Klagenævnets vedtægt (pdf)

  Se vejledning om hvordan du kan klage over DM's sagsbehandling (pdf)

 • DM's Sociale Sikringsfond

  DM har oprettet en fond, DM's Sociale sikringsfond, som bestyres af et særligt hovedbestyrelsesudvalg.

  Fonden er beregnet til at yde rentefri lån til medlemmer af foreningen, der er kommet i en økonomisk trangssituation.

  Se vedtægt for DM's sociale sikringsfond (pdf)

 • DM BIO-udvalget

  DM BIO-udvalget varetager den politiske ledelse af DM BIO og er sammensat, så faglig bredde og forskellige uddannelsesbaggrunde er repræsenteret i udvalget.

  Forperson
  Gertrud Knudsen
  E-mail
  Områdechef i Vejdirektoratet, cand.agro.

  Medlemmer

  Bo Degnbol Nielsen
  Formand for Agronomforeningen, selvstændig konsulent inden for fødevarer og landbrug, Cand.agro.

  Anna Esbjørn
  Programchef, CONCITO, cand.mag. i byantropologi

  Karen Timmermann
  Professor i biogeokemisk modellering, DTU, ph.d. i miljøbiologi RUC

  Sune Bach
  Medlem af DM’s hovedbestyrelse og DM Offentligs bestyrelse, biolog i Holbæk Kommune

  Lars Delfs Mortensen
  Næstformand for DM DSL, ansat i Aalborg Kommune, skov- og landskabsingeniør.

  Thorbjørn Vang Søndergaard
  Medlem af DM DSL’s bestyrelse, ansat i Vejle Kommune, skov- og landskabsingeniør.

  Emil Grøn Rasmussen
  Studerer Natur- og Kulturformidling på Skovskolen.

  Emil Thomsen
  Studerer bioteknologi, bestyrelsesmedlem i Foreningen for Biologi-bioteknologistuderende.

  Marie-Louise Bengtsson
  Studerer agrobiologi på Aarhus Universitet, medlem i SJUS-bestyrelsen.

  Læs mere om DM BIO-udvalget.

Opdateret 25. februar 2022

; ;