Mød DM Digi-udvalget

Del artikel:

DM Digi-udvalget er sammensat af 7 stærke fagligheder med store ambitioner inden for områderne data, digitalisering og it. Du kan læse mere om udvalget her.

Tine Segel (forperson)

- Jeg brænder for at synliggøre den påvirkning og effekt data har i vores samfund i dag og sikre en bæredygtig og ansvarlig udvikling af databrug, datahåndtering og digitaliserede løsninger. Jeg er optaget af at skabe opmærksomhed omkring DM’s medlemmer, der arbejder inden for data, it og digitalisering samt den bredde af kompetencer, der er brug for inden for it og dataløsninger, så vi sikre, at løsningerne er brugervenlige og giver værdi for offentlige og private organisationer. 

Tine Segel er uddannet cand.scient.bibl (2010) og har været it-projektleder i IBM. Fra 2014-2023 har hun været formand i Forbundet Kultur og Information. Tine Segel sidder i D-Mærkets styregruppe, i SDU’s aftagerpanel for humanistiske it-uddannelser, i Sikker Internet Center DK under medierådet og Data Ethics Advisory Board. Hun har desuden som et resultat af fusionen mellem DM og Forbundet Kultur og Information i 2023 en post i DM’s hovedbestyrelse.   

Pernille Hertel har arbejdet i it-branchen hos Maersk Data, IBM; SAS Institute og er nu director i Solution Engineering hos Saleforce. I sin karriere har hun haft fokus på data, analyse og kunstig intelligens.

Hendes mærkesager at diversitet og inklusion i forhold til parametre som køn, kultur og faglighed, og med udbredelsen af ChatGBT med videre ser hun, at behovet for fokus på diversitet og den humanistiske vinkel på teknologi vokser.

Pernille Hertel brænder for ansvarlig og velovervejet digitalisering, hvor teknologien bruges til at skabe et bedre samfund, bedre produkter og services. I sin karriere har Pernille Hertel beskæftiget sig med GDPR og den kommende AI-forordning, og hun mener, at regulering kan hjælpe med at skabe rammer for ansvarlig udnyttelse af data og bedre digitalisering. Hun mener også, at teknologiforståelse er en afgørende kompetence på linje med læsning og matematik, og vil derfor arbejde for, at det får mere fokus hos politikere og i uddannelsessystemet. 

Pernille Hertel er uddannet cand.mag i litteraturvidenskab, og har plads i en række udvalg, der omhandler New Tech og AI hos DI og IT-branchen. 

Tine Weirsøe er konsulent og ejer af Scandinavian Information Audit. Den røde tråd i Tine Weirsøes arbejdsliv er digitalisering, data governance, informationssikkerhed og records management, og hun er optaget af de samfundsmæssige og dataetiske aspekter af AI og digitalisering. Det er hendes store viden om dette område, hun bringer i spil i DM's Digi-udvalg.  

Tine Weirsøe er uddannet bibliotekar og har løbende efteruddannet sig og har en HB, MBA (CBS), og er certificeret Lead Auditor. Hun har tidligere blandt andet været leder af Novo Nordisk records managament funktion, og var ansvarlig for undervisningen i records management på Master i Information & Records Management, MIR (2012-2018) på KU/AAU. Hun underviser også på miniuddannelser i Records Management i regi af DM og tidligere Forbundet Kultur og Information. 

Andreas Kinch Jessen er kandidatstuderende på Datalogi ved Syddansk Universitet og har beskæftiget sig med it-forståelse til børn og unge i folkeskoler og fritidstilbud. Han har også deltaget i projekter om brug af computerspil til social integration og kompetenceudvikling for langtidsledige. Han er optaget af at styrke tværfaglige fællesskaber og styrke etiske og videnskabsteoretiske overvejelser i it- og softwareudvikling.

Som medlem af Digi-udvalget vil han blandt andet arbejde for at styrke tværfaglighed og understøtte, at den humanistiske faglighed kan smitte af på it-branchen generelt. 

Andreas Kinch Jessen er cand.mag i idéhistorie og samfundsfag fra Aarhus Universitet og B.Sc. og kandidatstuderende på datalogi ved Syddansk Universitet.    

Nikoline Dohm Lauridsen er optaget af datakvalitet og ønsker at skabe en bredere forståelse af, hvordan det data, vi bruger som afsæt til digitalisering og udvikling af AI-værktøjer også i høj grad styrer det output, vi agerer efter. Nøgleordene er metode- og kildeforståelse, og hun vil arbejde for åbenhed omkring offentlige data og systemer og de demokratiske muligheder, det giver. 

Nikoline Dohm Lauridsen er uddannet cand.scient.bibl i 2014 fra Københavns Universitet og er ansat som senioranalytiker ved DTU i NORA (National Open Research Analytics), der udvikler Danmarks Forskningsportal. Nikoline Dohm Lauridsen har tidligere været næstformand i Forbundet Kultur og Information. 

Peter Sestoft er optaget af styrke det generelle it-uddannelsesniveau i Danmark - også for ikke it-uddannede gennem efteruddannelse og dermed også styrke diversitet, inklusion og repræsentation både i uddannelser og på arbejdsmarkedet. Som medlem af Digi-udvalget ønsker Peter Sestoft også at styrke it-fagligheden i DM og repræsentationen af it-, software og datalogiuddannede DM-medlemmer. 

Peter Sestoft er cand.scient i datalogi og matematik (1988), phd i datalogi (1991) fra Københavns Universitet og professor (siden 2008) og institutleder (siden 2017) for datalogi ved IT-Universitetet i København. Han har tidligere blandt andet været adjunkt ved Danmarks Tekniske Universitet og professor mso ved Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole.  
Peter Sestoft har desuden været medlem af Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, Erhvervsforskerudvalget ved Innovationsfonden med videre.  

Ole Sejer Iversen brænder for at give alle mennesker forudsætninger for at kunne deltage aktivt i den omsiggribende digitalisering. Han mener, at vi kan skabe et samfund og fællesskaber, hvor digitaliseringen støtter danske demokratiske grundværdier i stedet for at nedbryde dem, hvis alle i samfundet har kompetencer til at kunne begå sig digitalt. For ham handler det om kerneværdier som åndsfrihed, ligeværd og demokrati.    

Ole Sejer Iversen er leder af det tværfaglige forskningscenter for Computational Thinking and Design ved Aarhus Universitet og leder af det nationale Videnscenter for Digital Teknologiforståelse. Han er uddannet cand.mag i Informationsvidenskab og Ph.d. i datalogi fra Aarhus Universitet og er professor i Interaktionsdesign ved Kultur og Kommunikation ved Aarhus Universitet. Ole Sejer Iversen er desuden medstifter af den Nationale Alliance for Digital Teknologiforståelse, medlem af UNESCOs nationale kommission for Danmark og medlem af flere ekspert og rådgivningsgrupper omkring teknologiforståelse udpeget af undervisningsministeriet. 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}