Fusioner i DM

DM's formand Camilla Gregersen fortæller om fusionen mellem DM, JA og DSL.
Del artikel:

DM fusionerer i disse år med flere andre fagforeninger. I 2022 fusionerede vi med Jordbrugsakademikerne (JA) og Danske Skov- og Landskabsingeniører (DSL). I 2023 fusionerede vi med Forbundet Kultur og Information (KI). Og 1. november 2024 fusionerer DM med fagforeningen Kommunikation og Sprog.

Fusion med Kommunikation og Sprog (KS)

1. november 2024 fusionerer DM med den akademiske fagforening Kommunikation og Sprog (KS). Læs mere i højremenuen.

Fusion med Forbundet Kultur og Information (KI)

Fusionen med Forbundet Kultur og Information trådte i kraft 1. november 2023. 

Læs mere om fusionen mellem DM og KI

Med fusionen med Kultur og Information skabte vi DM DIGI for alle medlemmer, der arbejder med den digitale omstilling. Mød DM DIGI her

Fusion med JA og DSL

Samarbejdet mellem DM, JA og DSL begyndte allerede ved årsskiftet 2022, da vi gik sammen om et fælles sekretariat og det grønne faglige hjemsted BIO. Den endelige fusion mellem DM, JA og DSL trådte i kraft 1. januar 2023.

Med fusionerne med JA og DSL fik DM en endnu klarere naturvidenskabelig profil med 6.000 nye medlemmer med stærke, grønne fagligheder inden for natur, miljø, klima, fødevarer, biotek mm. 

Underforeningen DM DSL

Medlemmer med DSL-uddannelser får fremover deres overenskomstinteresser mm. varetaget i underforeningen DM DSL, der bevarer DSL’s medlemskab af hovedorganisationen FH.

DM BIO er dit faglige fællesskab

DM BIO danner rammen om et fagligt fællesskab og identitet blandt ca. 12.000 medlemmer, som alle sammen arbejder inden for det grønne område. Hvis du tidligere var medlem af JA eller DSL er du automatisk en del af DM BIO-fællesskabet. Hvis du er medlem af DM, kan du det forgangne år have oplevet, at vi har sendt dig materiale om BIO, hvis vi har fundet det relevant for din uddannelsesmæssige baggrund eller jobfunktion.

Mød DM BIO her

DM BIO

Besøg dit faglige fællesskab og se mere om hvilke fagartikler, arrangementer, netværk, faglige fordele mm. som du har fået adgang til.

Fusionsaftale

Læs et resumé af de to fusionsaftaler med JA og DSL.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje