JA fagforening: En forening med en lang historie.

JA har en lang og rig historie, der går helt tilbage til 1896 og dengang hed Danske Landbrugskandidaters Forening. Med tiden er forskellige foreninger blevet indlemmet – herunder Dansk Agronomforening, Danske Forstkandidaters Forening, Dansk Hortonomforening og Landskabsarkitekternes Forening.

Først i 1976 blev JA stiftet under navnet Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Kandidatforbund. I 1997 blev navnet ændret til Jordbrugsakademikernes Forbund. I 2004 blev navnet igen ændret, denne gang til Jordbrugsakademikerne, inden det i 2007 blev til JA.

En fagforening med indflydelse og faglig stemme

JA's medlemmer arbejdede med en bred vifte af områder inden for fødevareproduktion, miljø, biodiversitet, bæredygtighed, biotekniske løsninger og natur- og landskabsforvaltning, både i det private erhvervsliv og i ministerier, styrelser og kommuner.

Som fagforening arbejdede JA på at sikre medlemmerne gode arbejdsvilkår og samtidig give dem en faglig stemme og indflydelse, der kunne præge diskussioner og indsatsområder på højeste niveau.

I 2021 havde foreningen ca. 5.000 medlemmer, heraf knap 3.000 fuldt betalende lønmodtagermedlemmer.

JA i fusion med DM

Efter en periode med faldende medlemstal besluttede JA's bestyrelse at finde en stor samarbejdspartner. Resultatet blev et samarbejde med DM, der bl.a. kunne give medlemmerne nye og bedre muligheder i forhold til fagforeningsbetjening, digitalisering og hvervning.

Den 1. januar 2023 blev samarbejdet en realitet, og JA fusionerede med DM og DSL og blev til en samlet forening under navnet DM.

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}