Kommunikation og Sprog

Del artikel:

Til november fusionerer DM og den akademiske fagforening Kommunikation og Sprog (KS) med DM som den fortsættende forening. Det står klart efter en urafstemning blandt alle KS’ medlemmer.

Medlemmerne af Kommunikation og Sprog har med imponerende 96,75 procents tilslutning stemt ja til at fusionere med DM. Det sker efter, at KS’ repræsentantskab to gange i træk énstemmigt og fuldtalligt også har stemt ja til fusionen. Dermed er DM’s fjerde fusion på blot to år en realitet.  

Kommunikation og Sprog har de seneste 50 år organiseret medlemmer, der arbejder med kommunikation, sprog og marketing. KS organiserer knap 7.000 medlemmer. Størstedelen af dem er privatansatte.  

KS’ medlemmer lægger stor vægt på at have en fagforening, der har nært kendskab til dem og deres branche, står på mål for deres og fagets værdi og hjælper dem med at holde deres kompetencer ved lige i en tid, hvor der stilles store krav til kommunikatørernes evne til at navigere mellem strategi, rådgivning, bæredygtighed og digitalisering.  

DM viderefører alt det bedste fra KS 

DM viderefører alt det bedste fra KS i en ny sektor i DM, DM Kommunikation, som får KS’ forperson Catherine Holm-Nielsen som forperson. Medarbejderne fra KS’ sekretariat bliver også en del af DM og fortsætter med at yde rådgivning og forhandle på medlemmernes vegne, udvikle attraktive og målrettede medlemstilbud og understøtte det frivillige arrangement. 

Forperson for DM, Camilla Gregersen, glæder sig meget over den kommende fusion: 

”Mange medlemmer af KS og DM har allerede nu et stærkt fagligt fællesskab, og med en fusion gør vi det fagfaglige fællesskab endnu stærkere. Derudover vil vi opnå større indflydelse, når det kommer til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for folk i kommunikationsbranchen”, siger Camilla Gregersen, forperson i DM og fortsætter:

”Jeg er glad for, at KS’ medlemmer bakker op om, at DM og KS samler kræfterne. Fusionen betyder, at vi kombinerer alt det bedste fra KS med vores egne medlemstilbud og bruger vores fælles muskler til at kæmpe for kommunikatørerne og fagets værdi. DM organiserer i forvejen tusindvis af kommunikatører, og sammen med KS bliver DM nu Danmarks største og mest attraktive fagforening for kommunikatører.” 

KS’ forperson, Cathrine Holm-Nielsen, glæder sig også til, at DM og KS nu samler kræfterne: 

Vi er rigtig glade for, at KS’erne har stemt ja til at fusionere med DM. Gennem tidligere fusioner har DM vist, at I på trods af en bred medlemsskare stadig formår at være fagfagligt nære og relevante. Sammen får vi nu et stærkere fundament, hvor vi kan kombinere DM’s styrker og services med alt det, KS er gode til og har ambitioner om inden for vores faglige områder kommunikation, sprog og marketing.  

Nu skal vi i gang med at bygge en endnu stærkere fagforening som – med flere kræfter end KS havde alene – kan tale vores fags sag, og som tilbyder en større mængde relevante faglige arrangementer, fagpolitisk interessevaretagelse og flere fagforeningstilbud til medlemmerne. Det glæder vi os helt vildt til.” 

Ingen ændringer i medlemskabet for DM’s medlemmer 

Fusionen med KS påvirker ikke medlemskabet for DM’s eksisterende medlemmer. DM’s medlemmer vil dog opleve at være medlem af en fagforening med op mod 85.000 medlemmer og at der snart kommer endnu flere fagligt relevante arrangementer, artikler, netværk osv. målrettet kommunikatører i DM. 

Fusionen træder i kraft 1. november 2024. 

Hvis du er tillidsvalgt, kan du læse mere om, hvad fusionen betyder for arbejdspladserne her

Du kan læse mere om fagforeningen Kommunikation og Sprog her

 

Seneste nyheder

Alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}