KI’s medlemmer stemmer ja til fusion med DM

© Jakob Boserup

Del artikel:

Medlemmerne af Forbundet Kultur og Information (KI) har ved en urafstemning stemt ja til at fusionere med DM. Dermed er fusionen mellem DM og KI en realitet. Læs her, hvad fusionen betyder for DM og for dig som medlem af DM.

Torsdag d. 23. marts 2023 sagde medlemmerne af KI ja til at fusionere med DM med over 94% af stemmerne. Dette skete efter en generalforsamling i KI tidligere på måneden, hvor fusionen også blev godkendt. I DM blev fusionen allerede godkendt i november sidste år.  Dermed står det nu klart, at DM og KI fusionerer 1. november 2023. 

Fusionen med KI betyder ikke ændringer af dit medlemskab i DM, og du skal ikke foretage dig noget som følge af fusionen.  

Måske kender du allerede nogle KI’ere. DM’ere arbejder nemlig allerede tæt sammen med KI’erne på mange kulturarbejdspladser, og med fusionen bliver vi dén fagforening, der samler de akademiske kulturmedarbejdere. En fusion i én enkelt fagforening skaber større fællesskaber og gør det muligt for os at repræsentere medlemmerne stærkere lokalt. 

DM’s formand er glad for resultatet af afstemningen: 

”Det er en dejlig nyhed, at KI’s medlemmer med så stor opbakning har sagt endegyldigt ja til at fusionere med os. Med KI’s medlemmer får vi også styrket vores gennemslagskraft inden for væsentlige dagsordener som data, digitalisering og informatik. Det gør, at vi nu sammen får endnu større fagpolitisk slagkraft, når det kommer til fremtidens digitalisering af samfundet,” siger Camilla Gregersen. 

I DM arbejdes der med at udvikle en ny digitaliseringssøjle, og Camilla Gregersen ser stort potentiale i at udvikle nye medlemstilbud, fagkommunikation og fagpolitik.  

”Ambitionen med den nye digitaliseringssøjle er, at DM skal være attraktiv og nærværende for alle de medlemmer og kommende medlemmer, der arbejder med data, digitalisering og informatik, og at vi skal påvirke de dagsordener. Vi organiserer allerede mange, der arbejder som eksperter indenfor digitalisering, og der bliver behov for endnu flere. Derfor skal vi styrke faglighederne, positionere medlemmerne og stå endnu stærkere sammen. Vi oplever heldigvis i begge forbund, at arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger vores fælles medlemmers kompetencer inden for data og digitalisering. Derfor giver fusionen så meget mening.” 

Flere og stærkere fagfaglige aktiviteter i DM efter fusionen

En fælles forening er også en større forening. Helt konkret vokser DM med knap 4.000 medlemmer ved fusionen. Det betyder mere fagpolitisk slagkraft, styrkede fagfaglige medlemstilbud og bedre muligheder for at tiltrække nye medlemmer.   

De fleste af KI’s medlemmer flytter ind i sektoren DM Kultur og Medier, som bliver styrket med mere fagkommunikation og fagpolitisk interessevaretagelse. DM bliver dermed stærkere på kulturområdet efter fusionen.  

DM bliver også stærkere og mere synlige på det digitale område. Efter fusionen får DM en ny faglig søjle rettet mod nuværende og potentielle medlemmer, som arbejder med data, digitalisering og informatik. Søjlen vil indeholde fagpolitik, profilering, arrangementer og fagkommunikation.  

Endelig kan du forvente en del nye medlemsnetværk inden for kultur og digitalisering, og de vil også være åbne for dig som medlem af DM. 

DM.dk opdateres inden længe med yderligere information om fusionen. Er du tillidsrepræsentant kan du læse mere her

Hvis du vil vide mere om Forbundet Kultur og Information, så besøg
www.kulturoginformation.dk  

  

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}