DM BIO-udvalget

Del artikel:

DM BIO-udvalget varetager den politiske ledelse af DM BIO og er sammensat, så faglig bredde og forskellige uddannelsesbaggrunde er repræsenteret i udvalget.

Udvalgets myndighed

DM BIO-udvalget kan markere sig fagpolitisk og udvalget repræsenterer alene DM BIO. Udvalget har samme status som de udvalg, der er nedsat under DM's hovedbestyrelse.

Forpersonen for DM BIO-udvalget kan på linje med alle andre udvalgsforpersoner, sektorforpersoner mv. stille op til hovedbestyrelsen i den fælles organisation, men er ikke sikret en plads.

DM BIO-udvalget indstiller DM BIO’s budget, behandler og godkender aktivitetsplaner, fastlægger rammerne for DM BIO’s medier (fx nyhedsbrev).

DM BIO-udvalget kan nedsætte ekspertgrupper, der for en afgrænset periode går i dybden med at belyse et fagligt tema. Arbejdet kan herefter omsættes i såvel aktiviteter som kommunikation. Både arbejdende medlemmer, studerende og pensionister kan indgå i grupperne. Medlemskab af fagforeningen ikke er et krav for at deltage.

Hvem sidder i udvalget 

Udvalget består af 10 medlemmer - syv ordinære og tre studerende medlemmer. Se udvalget her

DM BIO-udvalget er et politisk udvalg, der varetager den politiske ledelse af DM BIO. Det sammensættes således, at det indeholder en bred repræsentation af køn, alder, geografi, sektor og DM BIO-fagligheder.

Udvalgsmedlemmerne vælges for 3 år ad gangen og følger DM’s valgperiode. Studerende vælges dog kun for 1 år ad gangen af hensyn til deres studieforløb. Næste valgperiode går fra 1. januar 2025 til 31. december 2027.

Udvalgets medlemmer udpeges af DM’s hovedbestyrelse på baggrund af indstilling fra DM BIO-udvalget.

Valgprocedure

DM BIO-årsmøde

Årsmødet sætter retningen for arbejdet i DM BIO. Der er valg til DM BIO-udvalget, og deltagere på årsmødet vil få ny viden og mulighed for at præge arbejdet i det kommende år.

Årsmødet i 2023

DM BIO afholder årsmøde den 22. september i Spinderihallerne i Vejle.

På årsmødet vil du være i selskab med en masse andre ”BIO-nørder”, som også synes, det er spændende at planlægge bæredygtige og klimavenlige byområder, udvikle klimavenlige og økonomisk rentable produktionsformer i landbruget, sikre god dyrevelfærd i husdyrbruget, styrke den vilde natur, fremme bæredygtig og klimavenlig adfærd og meget, meget mere.

DM BIO-forperson Gertrud Knudsen fortæller om DM BIO's første årsmøde.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}