Til indhold

Agronomfonden

Agronomfonden har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling, kan efter ansøgning tildeles tilskud til individuelle eller gruppevise studierejser til medlemmer af DM.

Der uddeles legater to gange årligt. Ansøgningsfristen er 1. marts og 1 september.
 
Læs venligst vejledning (se dokumentlisten) om ansøgninger til fonde under Dansk Agronomforening, inden du søger.
Ansøgningsskema skal benyttes. Bemærk, at der er forskellige skemaer til:
  • Enkeltansøgninger
  • Grupper på 2-5 deltagere og
  • Grupper med over 5 deltagere

Agronomprisen

Agronomprisen tildeles uansøgt en person, der inden for det jordbrugsvidenskabelige fagområde har udført et banebrydende arbejde eller udøvet en fortjenstfuld indsats.
OBS! Ansøgninger skal mailes til legater@dm.dk - selv om der fremgår en anden mail i ansøgningsskemaet og gerne i en samlet fil.

Kontakt

Cathrine Norup
Kontorfuldmægtig

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk