Fonde og legater

Del artikel:

Agronomfonden

Agronomfonden har til formål at påskønne initiativer af faglig karakter. Som motivation til fortsat videreuddannelse og erfaringsudveksling, kan efter ansøgning tildeles tilskud til individuelle eller gruppevise studierejser til medlemmer af DM.

DA's Mindefond

Dansk Agronomforenings Mindefond (herunder Landbrugskandidat Niels Justesens Fond og Konsulent H.P. Christiansens Mindelegat) har til formål at yde økonomisk støtte til agronomer, enker efter agronomer eller afdøde agronomers børn. Legaterne tildeles alene på grundlag af modtagernes sociale forhold og dokumenterede økonomiske behov.

DFF's Rejsefond

Forstkandidatforeningens Rejsefond kan søges af alle medlemmer af Danske Forstkandidatforening som støtte til studierejser i ud - og indland. Der kan endvidere ydes støtte til modtagelse af udenlandske forstmænd (m/k) og i anden forbindelse med udlandet.

DH's Studiefond

Dansk Hortonomforenings Studiefond har til formål - efter ansøgning - at yde støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for fagområdet hortonomi/plantevidenskab, herunder støtte til studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer.

LAF's Rejse- og Udgivelsesfond

Netværket Landskabsarkitekternes Forening (LAF) råder over en fond - Landskabsarkitekternes Rejse- og Udgivelsesfond. Den her til formål at yde økonomisk støtte til landskabsarkitekter til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver af interesse for fagområdet herunder studierejser og udgivelser af enkeltstående publikationer.

O.H.F og A. J.-E Heilmanns Fond

Fondens formål er blandt andet at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse, samt at uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende.

Skovrider Mogens Andersens Fond

Primært for forstkandidater, og i særlige tilfælde af ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund.Der kan ydes støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for såvel inden som udenlandsk skovbrug, herunder studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer

Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening

Ph.d.-foreningen administrerer Studiefonden. Fondens formål er at yde foreningens medlemmer støtte til deltagelse i studie- og kongresrejser samt i forskerkurser og andre kurser. Fonden støtter desuden afholdelse af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}