O.H.F og A. J.-E Heilmanns Fond

Del artikel:

Fondens formål er blandt andet at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse, samt at uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende.

Fondens formål er blandt andet at bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse, samt at uddele legater og støtte fællesprojekter til gavn for skovbrugsstuderende.

Fondens formål er følgende:

  • 1. prioritet: At bidrage til yngre forstkandidaters videreuddannelse.
  • 2. prioritet: At uddele legater til, og økonomisk støtte fællesprojekter for studerende ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet med relevans for skovbrugssektoren.
  • 3. prioritet: At yde økonomisk støtte til forskningsvirksomhed indenfor skovbrugssektoren.
  • 4. prioritet: At yde økonomisk støtte til opgaver og aktiviteter, der generelt skønnes at have væsentlig betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.

Ansøgning skal indsendes som en samlet fil vedlagt budget, finansieringsforslag og kopi af eksamensprotokol eller eksamensbevis til legater@dm.dk senest den 1. april.
Ansøgningen stilles til:

O.H.F. og A.J.-E Heilmanns Fond/DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

OBS! Ansøgninger skal mailes til legater@dm.dk - selv om der fremgår en anden mail i ansøgningsskemaet og gerne i en samlet fil.

 Ærespriser

Fonden uddeler desuden hvert år to ærespriser til henholdsvis en yngre forsker, der har ydet en særlig indsats for skovbrugsforskning, og en person, som har ydet en særlig indsats for skovbrug i Danmark, herunder for eksempel undervisning og formidling.

Motiverende forslag til modtagere af ærespriserne sendes senest den 1. april til e-mail: legater@dm.dk

Ekstraordinær uddeling fra Heilmanns Fond

Skov er i fokus i Danmark som aldrig før. Heilmanns Fond har derfor besluttet at afsætte et større beløb til projekter, der støtter op om Fondens formål: ”At yde økonomisk støtte til opgaver og aktiviteter, der generelt skønnes at have væsentlig betydning for skovbrugserhvervet og/eller dets udøvere.”
Ansøgningsfrist den 1. november 2022 -

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje