Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.d.-forening

Del artikel:

Ph.d.-foreningen administrerer Studiefonden. Fondens formål er at yde foreningens medlemmer støtte til deltagelse i studie- og kongresrejser samt i forskerkurser og andre kurser. Fonden støtter desuden afholdelse af faglige og sociale arrangementer for medlemmerne.

Betingelser for støtte fra Studiefonden
Der kan opnås støtte til længerevarende studieophold i udlandet, deltagelse i studie- og kongresrejser samt forskerkurser og andre kurser. Støtte til kongresrejser kan kun forventes, hvis ansøgeren deltager aktivt med indlæg, poster eller lignende. Der vil kun undtagelsesvist blive uddelt beløb over kr. 10.000 pr. ansøger.

Information and Application Form in English

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den ansøgte aktivitets formål og budget, herunder opnået/ansøgt støtte fra anden side. Desuden skal vedlægges et kort curriculum vitae.

Der knyttes følgende betingelser til en bevilling fra fonden:
Når bevillingen er anvendt, skal du fremsende en kortfattet redegørelse til Studiefonden for bevillingens anvendelse, samt oplysninger om alle øvrige bevillinger til finansiering af rejsen.

  • Foreningen forbeholder sig ret til at bede dig skrive et indlæg til ph.d. foreningens LinkedIn side om de aktiviteter, bevillingen er givet til.
  • Bevilling indberettes i henhold til gældende praksis til SKAT. Bevilling udbetales uden skattetræk, idet bevillingen anvendes til dækning af studierejse- og opholdsudgifter og/eller dækning af andre omkostninger i forbindelse med dit videnskabelige arbejde. I øvrigt henvises til SKAT for gældende regler.

Legater uddeles to gange årligt. Frist for ansøgning om tildeling af midler fra fonden den 1. marts og 1. september. Man skal være medlem af Foreningen for at opnå bevilling.


Ansøgningen sendes til:

Studiefonden for Danmarks Jordbrugsvidenskabelige Ph.D.-forening
DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

OBS! Ansøgninger skal mailes til legater@dm.dk - selv om der fremgår en anden mail i ansøgningsskemaet og gerne i en samlet fil.

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}