Skovrider Mogens Andersens Fond

Del artikel:

Primært for forstkandidater, og i særlige tilfælde af ansøgere med anden uddannelsesmæssig baggrund.Der kan ydes støtte til praktiske, videnskabelige eller faghistoriske arbejder eller opgaver, der skønnes af interesse for såvel inden som udenlandsk skovbrug, herunder studierejser og udgivelse af enkeltstående publikationer

Legaternes hovedansøgningsfrist er den 1. april. Er der flere midler at uddele, er der ligeledes en ansøgningsfrist den 1. oktober. Nedenstående ansøgningsskema benyttes. 

Det dårlige afkast i år betyder, at der ikke er en uddeling i efteråret 2023.

Ansøgningen sendes til:

Skovrider Mogens Andersen og Hustru Michaela Andersens Fond
DM
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg

OBS! Ansøgninger skal mailes til legater@dm.dk - selv om der fremgår en anden mail i ansøgningsskemaet og gerne i en samlet fil.

Ansøgningsskema og vejledning

Kontakt

Cathrine Norup
Møde- og kursussekretær

Telefon: 3815 6734
Mail:
cano@dm.dk

Seneste nyheder

Se alle nyheder

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje

}