Til indhold

Løn for kommunalt ansatte akademikere

Her finder du en oversigt over løn- og pensionsforhold for kommunalt ansatte akademikere.

Løn i det offentlige består af en basisløn, der er aftalt centralt for alle. Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A, B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Trin 4 er toårigt.

Når man ansættes, indplaceres man på baggrund af ens anciennitet (år på arbejdsmarkedet, hvor man har arbejdet med sin uddannelse). Har man således halvandet års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter et halvt år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en nettoløn. Dette betyder, at de 18,78 procent pension kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Basisløn og pension pr. 1. april 2022

  A B C D Nettoløn Samlet
pensionsbidrag
18,78 %
Løn inkl.
pensionsbidrag 
Trin Anc. Anc. Anc. Anc. pr. år pr. md. pr. år pr. md. pr. år pr. md.
Trin  Anc.   Anc.   Anc.   Anc.  Årl. Mdl. Årl. Mdl. Årl. Mdl.
1      1. år    298.126,00 24.844 55.988,00 4.666 354.114 29.510
2     1. år    2. år   1. år  311.044,00 25.920 58.414,00 4.868 369.458 30.788
4  1. år    2. år    3. år   2. år  342.649,00 28.554 64.349,00 5.362 406.998 33.917
4  2. år    3. år    4. år   3. år  342.649,00 28.554 64.349,00 5.362 406.998 33.917
5  3. år    4. år    5. år   4. år  364.937,00 30.411 68.535,00 5.711 433.472 36.123
6  4. år    5. år    6. år   5. år  383.376,00 31.948 71.998,00 6.000 455.374 37.948
7        6. år  393.757,00 32.813 73.948,00 6.162 467.705 38.975
8  5. år    6. år       420.382,00 35.032 78.948,00 6.579 499.330 41.611

 

A) Cand.mag., cand.scient., mag.art., mag.scient., cand.ling.merc. m.fl. 
B) Cand. phil., cand. interpret. 
C) Bachelors (B.A. og B.S.) aflønnes på løntrinnene 1-6.
D) Et-årige kandidater med udgangspunkt i en universitær bacheloruddannelse.

Indplacering på lønskalaen sker efter uddannelse (enten lønforløb A , B, C eller D). Oprykning sker én gang årligt indtil man når sluttrin. Ved nyansættelse indplaceres man på baggrund af erhvervet anciennitet i henhold til overenskomsens bestemmelser herom. Har man således 1½ års anciennitetsgivende beskæftigelse bag sig, vil man som cand.mag. blive indplaceret på trin 4 med oprykning til trin 5 efter ½ år.

Lønnen er i den offentlige sektor aftalt som en netto-løn (ovenfor anført som "udbetalt løn"). Dette betyder, at de 18,78 % pension  kommer ud over den udbetalte løn. Det samlede pensionsbidrag indbetales af arbejdsgiver, og man bliver derfor ikke trukket for pension i lønnen.

Lønregulering

Ved de centrale overenskomstforhandlinger aftales hver gang hvordan de offentligt ansattes lønninger skal stige – det kan ske som stigninger i centralt aftalte tillæg, som stigninger i de forskellige løntrinsbeløb og som generelle lønstigninger til alle offentligt ansatte.

Læs mere